Hopp til innhold

Klubbundersøkelsen 2015

Det er svær viktig at din klubb svarer på denne undersøkalsen, her kan du være med på å "bestemme" hvordan skiidretten skal se ut lokalt og nasjonalt framover. Undersøkelsen vil være åpen noen dager til

I likhet med klubbundersøkelsene fra 2007 og 2011 ønsker vi også i år å foreta en kartlegging av forholdene, aktiviteten og forventningene i skiklubbene, som en del av strategiprosessen. I den forbindelse har vi utarbeidet en spørreundersøkelse som vi håper du vil ta deg tid til å besvare på vegne av din skiklubb/skigren.Svarene fra klubbundersøkelsen i 2007 og 2011 ga direkte føringer for Skiforbundets strategidokument i inneværende periode. Debatten om skiidrettens fremtid må baseres på en korrekt og felles virkelighetsoppfatning av situasjonen i Ski-Norge. Ditt svar vil være et viktig bidrag til dette. Her finner du link til undersøkelsen:Spørsmålene i undersøkelsen omfatter status for rekrutteringen til skiidretten, skiaktiviteten i klubben, utviklingen av utøvere og ledere, anleggsarbeid osv. I tillegg spør vi om organisatoriske og økonomiske forhold i klubben. Undersøkelsen er omfattende, men vi håper likevel at du tar deg tid til å svare. Din kunnskap om klubben og aktivitetene er viktig for oss. 

Spørreundersøkelsen er sendt til registrerte e-postadresser på ledere  i  skiklubber og skigrupper, og til grenlederne i klubben. Dersom det er andre i din klubb, f.eks. ledere for ulike grener, som du mener bør svare på spørreundersøkelsen , ber vi om at du sender oss e-post adressene til disse. Da vil også de motta undersøkelsen som de kan svare på.

Vi håper at så mange som mulig svarer, slik at vi får et materiale som kan gi solid dokumentasjon på forholdene i og for skiidretten, og som kan danne et riktig faktagrunnlag for den politiske debatten om veivalgene for skiidretten i de neste fire årene.

Undersøkelsen vil være åpen til og med 11. oktober 2015

Vennlig hilsen
Norges Skiforbund

Erik Røste                                          Stein Opsal                                
President                                           Generalsekretær

nif-epi04, 04