Hopp til innhold

Trener 2 langrenn - fortsettelsen

Her kommer informasjon om del 2 av kurset


Kursinnhold: Trener II tar sikte på å øke kompetansen innen trening av unge langrennsløpere opp til 16 år.

Rammeprogram for helga 9-11.januar 2015.

 Her kommer rammeprogram for helga 9-11.januar 2015. Hold av, hold av.

 Fredag 9.1:

Oppmøte Fauske IL ski sitt klubbhus, Klungsetmarka kl 18.30 ferdig skifta til skiøkt, skøyting.

Økt-organisatorer: Cecilie A og Terje A. (alle får denne oppgaven en gang ila kurset så her er det bare en fordel å komme i gang) 

Tema for økt: Lystbetont intensiv utholdenhetstrening. Varighet hele økta 90 min. Vi gjennomfører økta med oss selv som utøvere.

Etter økt: Skifting og oppsummering; ble hensikt med økta nådd, hvordan var terrengvalg ift intensitet/teknikk osv osv. Leder av oppsummeringen: Mette
20:30 Marthe kommer fra flyet, teori om skiteknikk

 

Lørdag 10.1:
09:00 Teknikkøkt klassisk.

11.30 Skifting, matbit

12.30 Teori om teknikk, film, meningsutveksling

         Hurtighetstrening som metode i teknikktrening
         Hjelpeøvelser som metode i teknikktrening ("hel-del-hel-metode")

16.30  Hurtighetstrening klassisk, økt-organisator: Nancy, Per E.

19.00 Avslutning for dagen. 

 

  Søndag 11.1:
  09:00 Teknikkøkt skøyting
  11.30 Skifting, matbit

  12.30  Oppsummering teknikkmodul

  13.00  Treningsplanlegging i konkurransesesongen
  14:00  Mental trening og motivasjon, med høyintensiv praktisk øvelse

  17:00  Trenerrollen og klubbmiljø
  18.30  Avslutning hel II

 

 

Detaljer utover dette får vi ta etter hvert.

 

Det blir ingen telekommunikasjonskvelder før samling II. Derimot skal dere få i oppgave å gjøre 3 e-læringsmoduler.

Gå inn på http://kurs.idrett.no, logg på med profil og passord fra Min idrett, klikk på Trenerløypa, Velg videre Trenerløypa nivå 2, velg og utfør e-læringsmodulene idrettsernæring, info om spiseforstyrrelser og aldersrelatert trening 2.

Dersom dere strever med det tekniske ta kontakt med hverandre eller bruk skikretskontoret/skiforbundet.

Frist for å utføre e-læringen er innen neste samling.

Dersom dere har spørsmål, ta kontakt med kurslærer på 976 60 440.
Vel møtt!

NIF-EPI03, 03