Hopp til innhold

Petter Grønås gravlagt fredag 27.6

En fullsatt kirke tok 27.6 ett siste farvell med vår folkekjære idrettsleder. Arnfinn Paus leste følgende minneord:

Minneord til Petter Grønås

 

Vi har mistet en hjørnestein i skiidretten i Nordland, - en hedersmann og entusiast, og vi kan knapt fatte det. Meldingen vi mottok 22.juni kom uventet og brutalt, og tomrommet er stort.

Bare ei uke før var vi sammen på skitinget i Loen, med Petter i sitt velkjente glade humør, med sin velkjente humor, klare stemme og friske replikker. Ikke minst uttrykket han gleden over å være sammen med sine mange skivenner. De var mange.
Petter hadde stor kontaktflate, og man følte seg fort velkommen og verdsatt i hans selskap. Han hadde en sjelden evne til å være på bølgelengde med andre, uavhengig av alder. Han var kunnskapsrik, - og fri for enhver form for jåleri eller selvopptatthet. Disse egenskapene vistes tydelig i ett av hans aller kjæreste gjøremål: å være reiseleder til ungdomsstafetten. Vi har mange vitnemål fra ungdom her i kretsen om Petters oppmuntrende ord ved start og tryggheten han gav dem han reiste med. Alt ble lagt til rette for store opplevelser. Deltakerne fikk hilse på landslagsløpere og trenere. Men så skulle det henge høyt å være med! Vi hadde i mange år bare et lag med fra Nordland, og Petter var skeptisk da vi begynte med to. Men det var også Petter som med begeistring fortalte om andrelagets entusiasme og glede over førstelagets gode plasseringer. Dette var han rørt over, og han ga tydelig uttrykk for det: to lag fra Nordland var flott! I denne saken og mange andre sammenhenger var Petter en sann formidler av idrettsglede.

Mitt møte med Petter er knytta til TD-kurs, TD-oppgaver og rennledelse. Petters vilje til å dele av sine store kunnskaper har vært viktig for mange av oss i Nordland Skikrets. Og enten han var TD i internasjonale renn, i NM eller i kretsrenn et sted i Nordland, så skulle det vare orden og stil og respekt for regelverket. En 10-åring i et kretsrenn skulle ha samme gode opplevelser som enhver annen! Det sier mye om Petters kvaliteter at han gledet seg over å ta TD-oppdrag i helt lokale renn.
Petter hadde myndighet, han kunne sette ting på plass, men alltid i inkluderende vendinger og med humoren på lur: det gjaldt alltid sak, aldri person. Skvær og ærlig er ord som beskriver Petter, han hadde ingen tålmodighet med slarv og baksnakk. Han markerte alltid at vi er alle på samme lag for skiidretten.

Det er et stort tomrom etter Petter nå. Det skal vi så godt vi kan fylle med de gode minnene: hans kunnskaper, den gode humoren, de treffende replikkene, den karakteristiske latteren og det frodige ordvalget!
Så vil det fortsatt være et stort tomrom der, og det blir vemodig å komme til Klungsetmarka til vinteren uten Petters nærvær og klare stemme. Vi får gjøre vårt beste for å strekke oss etter idealene hans, etter ærligheten, skværheten og alt det gode Petter stod for.
Og så har dagene etter 22.juni lært oss at vi ikke må somle med å gi hverandre honnør for godt arbeid. Petter fikk Nordland Skikrets’ hederspris for tre år siden, - mens det ennå hadde betydning for Petter.
Vi sørger med familien så langt vi evner, vi er beæret over å ha hatt Petter som en av våre, og vi står i stor takknemlighetsgjeld for alt Petter gjorde for skiidretten i Nordland. Takk, Petter, det skulle jo ha vart så mye lenger!

Nordland Skikrets

v/ Arnfinn Paus.

Les også mer i an.no

NIF-EPI02, 02