Hopp til innhold

Anlegg

Nordland Skikrets - anleggsutvikling

NORDLAND SKIKRETS - ANLEGGSUTVIKLING

 I Nordland Skikrets har et anleggsutvalg, som skal ivareta anleggsutvikling. Utvalget er satt sammen etter bestemmelser i styringsdokument for NSK.

 MÅL:

Hovedoppgaven er å stimulere til å utvikle skianlegg i Nordland for aktivitet, til glede for alle! Til grunn ligger anleggsplan 2015 – 2020, som er ment å være et levende dokument.

Prioritet er å framskaffe en best mulig oversikt over alle skianlegg i Nordland og status på disse innen skitinget 2017! Dette er viktig med tanke på fremtidige prioriteringer.

 ANLEGGSPLAN 2015-2020 med oversikt over anlegg i Nordland: http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Nordland/Dokumenter%20til%20hjemmeside/Om%20skikretsen/anleggsplan%202015-2020%20ENDRINGERB.pdf

 NYTTIG INFORMASJON OG KONTAKTPUNKT (med linker nederst på sida)

 Administrasjon NSK: Nordland Skikrets administrasjonskontor har god oversikt og god kunnskap om hvordan man skal gå fram for å utvikle skianlegg, hvor skal din klubb henvende seg og har mange råd og vink om hvem som kan være lurt å kontakte.

Grenkomiteene har god kjennskap til skianleggene og brukere av skianleggene i fylket – og bidrar til å oppdatere og justere anleggsplan for de anlegg det gjelder. De er en viktig pådriver for utvikling av nye anlegg og sitter på mye erfaring på området.

 Anleggsutvalg leder: nestleder i NSK

Øvrige medlemmer er fra de ulike grenkomiteer:

ALPINT          AK lederOve Bromseth

HOPP             HK leder Trond Jøran Pedersen

KOMBINERT KK leder Alv-Arne Vilhelmsen

LANGRENN   LK Dorothea Blix

 I DIN KOMMUNE

Ta kontakt med idrettsrådet i kommunen eller med din klubbs representant her. Idrettsrådet er bindeleddet mellom Nordland Idrettskrets og din kommune. Anleggsprosjekt fra din klubb presenteres via idrettsrådet og blir gitt prioritet for å tildeling av spillemidler. Innstilling fra idrettsrådet vektlegges og tas med i anleggsplan til kommunen.

På kommunalt nivå, ta kontakt med ansvarlig for kultur og idrett. Kommunene er gode støttespillere og gir informasjon om ulike ordninger for anlegg og annet innen idretten f.eks søknadsfrister på ulike midler.

 I NORDLAND

Fylkeskommunen har egne rådgivere som kan veilede og har mye kunnskap om realisering av større anleggsprosjekter i idretten.  Nordland Idrettskrets har nylig opprettet et anleggsutvalg, som har fått en rådgivende rolle overfor NIF som har en viktig rolle i fordeling av midler.

 NSF – NORGES SKIFORBUND

Norges Skiforbund innehar kompetanse i form av anleggskonsulenter med spesialkompetanse for skianlegg og vil kunne bistå med rådgivning om prosess.

De kan også hjelpe å finne fram til skriftlige veiledere som er utarbeidet og finnes elektronisk.

 SPILLEMIDLER  Nordland fylkeskommune 

 ( https://www.nfk.no/tjenester/spillemidler-idrettsanlegg.749587.aspx )

 

NORGES SKIFORBUND – informasjon om skianlegg    NSF anleggsinfo

 ( http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/anlegg/ )

 NORDLAND SKIKRETS – kontakter: NSK hjemmeside - om skikretsen

 ( http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/ )

 Velkommen til å ta kontakt,

med hilsen anleggsutvalget i Nordland Skikrets.

NIF-EPI01, 01
NTB