Hopp til innhold

Skikretstinget 15. mai

Nord-Trøndelag Skikrets avholder Skikretsting onsdag 15. mai på Tingvold Park Hotel, Steinkjer. Tingdokumentene finner du under

Nord-Trøndelag Skikrets avholder Skikretsting på Tingvold Park Hotel, Steinkjer onsdag 15. mai 2019, kl. 1800.

Tingdokumenter:

Program:
Kl. 16.30-17.30   Middagsbuffè  - Gratis!
Kl. 17.30               Registrering
Kl. 18.00              Åpning av tinget
Kl. 18.30              Prisutdelinger
Kl. 18.45-21.00   Tingforhandlinger fortsetter 

Representasjon:
Følgende har møte-, tale-, forslag- og stemmerett:
* skikretsstyret
* lagsrepresentanter tilhørende NTS.

Lagsrepresentasjon:
Lag med medlemstall inntil 50 medlemmer, 1 representant.
Lag med medlemstall fra 51-100 medlemmer, 2 representanter.       
Lag med medlemstall over 100 medlemmer, 3 representanter.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold kjønnsfordelingen, dog slik at det skal være minst to personer av hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. 

Link tidligere nettsak - Innkalling til Skikretsting 2019  -11.04.19

NIF-EPI01, 01
NTB scanpix