Hopp til innhold

Skikretstinget 15. mai

Nord-Trøndelag Skikrets innkaller til skikretsting 15. mai 2019 på Tingvold Park Hotel, Steinkjer. Foreløpig rammeprogram, fullmaktsskjema og påmeldingsfrist er 1. mai.

Nord-Trøndelag Skikrets avholder ting på Tingvold Park Hotel, Steinkjer onsdag 15. mai 2019, kl. 1800.

REPRESENTASJON:
Følgende har møte-, tale-, forslag- og stemmerett:
* skikretsstyret
* lagsrepresentanter tilhørende NTS.

LAGSREPRESENTASJON:
Lag med medlemstall inntil 50 medlemmer, 1 representant.
Lag med medlemstall fra 51-100 medlemmer, 2 representanter.       
Lag med medlemstall over 100 medlemmer, 3 representanter.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold kjønnsfordelingen, dog slik at det skal være minst to personer av hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. 

INNKALLING    - Fullmaktsskjema  (QuestBack) 

Fullmaktsskjema (Word)   - Fullmaktsskjema  (PDF)

FORSLAG TIL TINGET:
Alle forslag skal være skriftlig og være skikretsen i hende senest onsdag 1. mai 2019

FULLMAKTSSKJEMA TIL TINGET:
Fullmaktsskjema returneres skikretsen i utfylt stand. Frist onsdag 1. mai 2019

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix