Hopp til innhold

Minner om skikretsens utviklingsmøter i uke 12

Nord-Trøndelag skikrets inviterer klubbene i kretsen til utviklingsmøter i mars 2019. Første møte ble gjennomført på Skatval 4. mars, mens Steinkjer, 19.mars, og Høylandet 20. mars står for tur. Påmeldingsfrist 17. mars

På det ekstraordinære skikretstinget 16. november 2017 ble det vedtatt å opprette en utredningsgruppe for fremtidig organisering av Nord-Trøndelag Skikrets. Utredningsgruppen fremla sin rapport med anbefalinger på skikretsens høstmøte 27. oktober 2018.

Skikretsen vil nå gjennom disse utviklingsmøtene se nærmere hvordan vi kan organisere skiaktiviteten med tanke på økt rekruttering og redusert frafall i egen klubb. Møtene vil bli gjennomført som dialogmøte, med prosessleder fra idrettskretsen, og skal ende i konkrete tiltak.

Målet med utviklingsmøtene er hvordan kan vi legge til rette for flest mulig, lengst mulig og best mulig, slik at vi minst har like mange skiløpere i fremtiden!

Møtene er for hvem; Trenere, foresatte, utøvere, tillitsvalgte og andre skiinteresserte. Vi ønsker at klubbene stiller med minimum 2 personer hver!

Sted:
Tirsdag 19. mars kl. 1800-2100
Steinkjer, Steinkjerhallen/Idrettens Hus 

Onsdag 20. mars kl. 1800-2100
Høylandet, Klubbhuset, Skistadion

Påmelding:           PÅMELDINGSLINK 

Påmeldingsfristen til møtene på Steinkjer 19. mars og Høylandet 20. mars er søndag 17. mars.

NIF-EPI02, 02