Hopp til innhold

Viktig innspill til en god debatt på høstmøte

På skikretstinget i mai 2019 fikk styret mandat til å oppnevne en arbeidsgruppe for oppfølging av Granutvalgets rapport. Arbeidgruppens innspill til økt rekruttering vil bli drøftet på høstmøte lørdag 26. oktober.

Styret oppnevnte følgende personer til arbeidsgruppen.
Jan Erik Granamo, Henning Skilag (Leder av utvalget), Arild Lægran, NTS styret, Stein Erik Granli, Grong IL, Tine Ringstad, Skogn IL (hopp/kombinert) og Kristine Skjetne, Steinkjer Skiklubb (alpint).

Innspill til høstmøtet

Spørsmål kan rettes direkte til leder av arbeidsgruppen Jan Erik Granamo, e-post: j.e.granamo@gmail.com  -  Mobil: 456 13 487

nif-epi04, 04