Hopp til innhold

Arbeidsgruppens presentasjon på høstmøte 26. oktober

Under høstmøte lørdag 26. oktober la arbeidsgruppen frem sine tiltak knyttet til økt rekruttering i samarbeid med klubbene.

Leder av arbeidsgruppen Jan Erik Granamo orienterte om gruppens arbeid så langt, og fremla for høstmøtet de tiltak de har kommet opp med nå i første fase.

Presentasjon

NIF-EPI02, 02