Hopp til innhold

Invitasjon til sonemøter - NSF`s utviklingsmodell (SUM)

Nord-Trøndelag skikrets inviterer klubbene i kretsen til sonemøter i september. Møtene vil bli arrangert på Inderøy 12.9, Skatval 18.9, og Høylandet 19.9.

Norges Skiforbund la ved inngangen til planperioden 2016-2020, til grunn en ny utviklingsmodell (SUM). Utviklingsmodellen danner grunnlag for alle hovedmål og delmål som skal nås i planperioden, og den dekker alle innsatsområder. I den nye utviklingsmodellen står utøveren i sentrum, og aktiviteten skal legges til rette i et langsiktig utviklingsperspektiv. Målet er å legge til rette for flest mulig, lengst mulig og best mulig.

Målet med sonemøtene er å bli bedre kjent med utviklingsmodellen, bli bevisst på status i egen klubb og jobbe med konkrete tiltak for å kunne utvikle klubben på en god måte. 

For hvem: Trenere, foresatte, utøvere, tillitsvalgte og andre skiinteresserte.

Link til skipolitisk dokument

Sted:

Onsdag 12. september kl. 1830-2100
Inderøy, Klubbhuset, Inderøy Skipark

Tirsdag 18. september kl. 1830-2100
Skatval, Klubbhuset, Klempen Skianlegg

Onsdag 19. september kl. 1830-2100
Høylandet, Klubbhuset, Skistadion 

Påmelding:   Påmeldingslink 

Påmeldingsfrist før møte på Inderøy er 10. september, mens fristen til møtene på Skatval 18. september og Høylandet 19. september er søndag 16. september.

nif-epi04, 04
Hoppanlegget i Tomter. Foto: Tomter Hoppteam