Hopp til innhold

Høstmøtet i dommerlauget

Dommerlauget i HK/KK inviterer til høstmøte på Campus Steinkjer, Idrettens Hus, Steinkjer tirsdag 21. november

Møtet finner sted på Idrettens Hus, Steinkjer (Campus) tirsdag 21. november kl. 1900.

Saker:
* Referat fra høstmøtet i NSDL
* Terminliste med dommeroppsett
* Trening med videodømming
* Registrering via Sportsadmin
* Videre plan for aspirantene
* Eventuelt

Spørsmål kan rettes til leder av dommerlauget Gerd Marit Svendsen, mob. 977 02 876

Vel møtt!

NIF-EPI01, 01
Lars O. Berge