Hopp til innhold

Ekstraordinært skikretsting 2017

Styret i Nord-Trøndelag Skikrets innkaller med dette til ekstraordinært Skikretsting i Nord-Trøndelag Skikrets på Campus Steinkjer, Steinkjerhallen, torsdag 16. november.

Det ekstraordinære skikretstinget skal behandle en sammenslutning av idrettskretsene og studieforbundene i Nord- og Sør Trøndelag med bakgrunn i vedtaket i sak 10 d på Skikretstinget 18. mai 2017 med tilhørende relevante saker.

Innkalling med program og sakliste samt øvrige saksdokumenter finner du under.

Link til sakliste med vedlegg til ekstraordinært ting i Nord-Trøndelag Idrettskrets 26. november 2017

Frist for påmelding av tingrepresentanter er torsdag 9. november. Link fullmaktsskjema og påmelding via QuestBack

Sted/Dato: Campus Steinkjer, Steinkjerhallen
Program:
Kl. 17.30-18.30    Registrering – kaffe m.m.
Kl. 18.30               Velkommen – åpning av tinget
                               Tingforhandliger

  • Sak 1         Godkjenne de fremmøtte representantene
  • Sak 2         Godkjenne sakliste og forretningsorden
  • Sak 3         Velge dirigent, referent og representanter til å underskrive protokollen
  • Sak 4         Behandle innkomne forslag og saker
nif-epi04, 04
NTB scanpix