Hopp til innhold

Skikretsens tilbud om innkvartering for junior sesongen 2016/2017

Norges Skiforbund har endret rutiner for overnattingsopplegg for inneværende sesong for junior. Meld din klubbs behov innen 27. september.

Norges Skiforbund har endret rutiner for overnattingsopplegg for kommende sesong. Skikretsene får tildelt et antall senger på de aktuelle stedene: Nes på Romerike, Voss og Harstad. Antall tildelte sengeplasser er basert på erfaringstall fra tidligere sesonger.

Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene. Foreløpig fordelingsnøkkel er 1 leder pr. 4 utøvere. Dette er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion. Dersom det fortsatt er ledige senger når alle kretser har fått det de trenger, vil disse bli frigitt primo oktober - og vi kan prøve å få flere rom.

For å melde din klubbs behov må du svare på denne kartleggingen/påmeldingen.

Vi ønsker at kun en person, oppmann el. lign, fra hver klubb responderer til oss. Svarfrist er satt til 27. september.

Spørsmål vedrørende dette kan sendes til skikretskontoret

nif-epi04, 04