Hopp til innhold

Momskompensasjon

Fristen for å søke om vare- og tjenestekompensasjon for 2015 går ut 15. august! Har ditt idrettslag husket å søke?

Har din klubb husket å søke momskompensasjon for varer og tjenester? Hvis ikke gjør det så fort som mulig og innen fristen 15. august 2016.

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er NIF som administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner.

Det er frivillig å være med i ordningen, men vi anbefaler alle å rapportere slik at organisasjonsleddet kan motta kompensasjon. Dette er den enkleste måten å skaffe litt penger til klubbkassa!

Hvor søker du? 
Enten via KlubbAdmin og samordnet rapportering, eller i SportsAdmin som tidligere år.

Les mer i Klubbguiden:

MOMSKOMPENSASJON 2016

nif-epi04, 04