Hopp til innhold

ERFA-møtet og impulssamling i hopp/kombinert 21.mai

Hopp/kombinertkomiteen inviterer til ERFA-møtet og åpen impulssamling for barn og unge lørdag 21. mai i Fosslia Fjellhall. Påmeldingsfrist 19. mai

ERFA MØTE hopp og kombinert har fokus på rekruttering

Sted:         STJØRDAL, Fosslia fjellhall
Tid:           21. mai kl. 1000 – 1400

Hopp/kombinertkomiteen oppfordrer at hver klubb stiller med minst to personer til årets ERFA-møte.

Evaluering av sesongen 2015/2016

-       Årets rennsesong

-       Samlinger

-       Kompetanseutvikling

-       Planer for sesongen 2016/2017

Lunch

Rekruttering, hvordan tenke nytt

Rekruttering sett i sammenheng med modellen LUP, Langsiktig utviklingsprosesser for utøvere, barn og unge innen hopp og kombinert.

Modellen er basert på den Canadiske utviklings modell «Long – Term Athlete Development» LTAD.

Norges Skiforbund v/Christian Meyer innleder for diskusjon og erfaringsutveksling.

Åpen impulssamling for barn og unge:

Kl 1015 – 1130: Ballspill, hoppteknikk, balanse.

Kl 1130 – 1230: Lunsj.

Kl 1230 – 1345: Koordinasjon, styrke, bevegelighet.

Treninga vil bli ledet av juniorutøvere og er åpen for alle som vil være med.

Påmelding innen 19. mai til HK/KK-leder Ann kathrin Hagen Røstad, e-post: akrostad@hnt.no eller på telefon 91861665

Påmelding innen 19. mai pga. lunchbestilling.

NIF-EPI01, 01