Hopp til innhold

Uttakskriterier alpine renn

Alpinkomiteen i skikretsen har besluttet følgende kriterier for uttak og puljeplassering til landsfinalen og hovedlandsrennet 2016

Kriterier puljeplassering Landsfinale og Hovedlandsrenn i alpint sesongen 2015/2016, Nord Trøndelag skikrets.

Tellende kvalifiseringsrenn:

-       Helenes cup (1xSSL , 1xSL)
-       Småalpinisten (1xSG, 1xSSL)
-       KM SG (1xSG)
-       KM Storslalom  (1xSSL)
-       KM Slalåm (1xSL)
-       Erik Håker Cup (1x SG, søndag)
-       Totalt, 2xSL, 3xSSL, 3xSG

 Poengberegning

-       Poeng fra de 3 beste omgangsplasseringer i hver gren er tellende.
-       Poeng beregnes som følger: Beste løper fra Nord-Trøndelag i
         kvalifiseringsrenn får 1 poeng, nest beste 2 poeng osv.
-       Ved manglende deltakelse i kvalifiseringsrenn vil løper få poeng som
         dårligst plassert i aktuelt renn. Slik plassering skal være bak løper
         som evt ble diskvalifisert eller brøt aktuelt renn. Hvis flere løpere
         ikke stiller til start i samme renn, skal de tildeles samme poeng.

Puljeplassering, kriteriene prioriteres i denne rekkefølge

-       Løper med laveste poengsum, i aktuell gren, kvalifiserer til 1. pulje.
         Løper med nest lavest poengsum kvalifiserer til nest beste
         puljeplassering osv
-       Ved poenglikhet, skal omgangstider i alle innbyrdes møter, aktuell
         gren, summeres. Løper med beste/laveste summerte tid
         kvalifiserer til beste puljeplassering.
-       Ved lik summert tid, avgjøres puljeplassering med loddtrekning.
        NTS AK skal forestå loddtrekningen. Aktuelle løpere med foresatte
        skal være til stede.
-       Ved manglende innbyrdes møter, avgjøres puljeplassering av AK i
        samarbeid med kretstrener. Slik avgjørelse skal skriftlig begrunnes
        overfor løper. AKs avgjørelse vil da være endelig.
-       Puljeplassering i DH vil være samme som puljeplassering i SG.
-       For puljeplassering Superkombinasjon gjelder sammenlagt
         poengsum fra SL og SG. Ved poenglikhet gjelder samme regler som
         ovenfor.

NIF-EPI02, 02