Hopp til innhold

Trener I-kurs langrenn

Nord-Trøndelag Skikrets inviterer til trener I-kurs langrenn i Steinkjer med oppstart 17. oktober 2015

TRENER I-KURS LANGRENN:

Målgruppe er alle trenere, foreldre, ungdommer, ledere, aktive/tidligere aktive som ønsker å få grunnleggende kunnskap om å være trener for barn (målgruppe opp til 13 år). Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper. Vi oppfordrer utøvere fra 16 til 19 år å melde seg på Trener I. Vi ser en klar tendens til at de utøverne som har vært gjennom Trener I - kurs i ung alder, ender opp som trenere i klubber og med idrettsutdanning når de passerer 20 år. 
Trener 1 -kurset er på 45 timer. Kurset gjennomføres med oppstart lørdag
17. oktober. Deler av Trener I gjennomføres som E-læring. 

Sted: Steinkjer, nærmere info om sted kommer

Kurslærere: Ulla Kristin Melhus, Mari Ann Landsem Melhus

Del 1

Lørdag 17.oktober

kl 10.00-11.30        - Teori: Utvikling av skiferdighet
kl 11.30-13.00        - Praktisk økt ute: Utvikling av skiferdighet  
kl 13.00-13.30        - Lunsj (ta med mat og drikke)   
kl 13.30-15.30        - Praktisk økt ute: Skitrening på barmark

 Søndag 18.oktober

kl 09.00-10.30      - Praktisk økt ute: Skitrening på barmark
kl 10.30-12.00       - Teori og diskusjon: Utstyr og smøring
kl 12.00-12.30        - Lunsj (ta med mat og drikke)
kl 12.30-13.15         - Teori: Trenerrollen
kl 13.15-16.15          - Praktisk økt ute: Rulleskitrening

Del 2:

Lørdag 28. november

kl 10.00-13.00       - Praktisk økt ute: Skitrening på snø I
kl 13.00-13.30        - Lunsj; ta med mat og drikke
kl 13.30-15.45        - Teori;  Aldersrelatert trening 

 Søndag 29. november

kl 09.00-10.30      - Teori: Skitrening på snø II
kl 10.30-11.00        - Lunsj; (ta med mat og drikke)
kl 11.00-14.00        - Praktisk økt ute: Skitrening å snø II

Moduloversikt: 
http://www.skiforbundet.no/langrenn/trenerkurs-langrenn/trener-i/

Påmelding Trener I-kurs: Innen 11. oktober 2015, online påmelding via MinIdrett

Kursavgift: (Faktura ettersendes)

  • Trener I-kurs (45 timer), kr. 1500,- pr. person inkl. kursmateriell

Kurslærer vil sende ut mer informasjon til deltagerne i forkant av kurset. 

For info/spørsmål, ta kontakt med LK-medlem Knut Helge Haug,
mobil: 916 87 229 – E-post: khaug86@gmail.com

NIF-EPI03, 03