Hopp til innhold

Sonemøte langrenn

Langrennskomiteen inviterer til høstens sonemøter som vil bli arrangert 21. september i Grong, og Leksdal skistadion blir arena for møtet den 23. september.

Langrennskomiteen i NTS har også i år gleden av å invitere klubber tilsluttet Nord-Trøndelag Skikrets til sonemøter. Vi vil avholde sonemøter på to ulike steder i skikretsen. Tema under sonemøtene vil fortsatt være bredde, rekruttering og utdanning, og her vil den lokale klubbaktiviteten stå i fokus. I tillegg vil anleggsutvalget delta, og gi en statusrapport bl.a. på anleggsarbeidet i kretsen.

 Mandag 21. september avholdes møte på Grong vgs, og onsdag 23. september vil møte finne sted i Leksdal, klubbhuset på skistadion.

Møtetidspunk kl. 1800-2100 begge dager.

Påmeldingslink

Under nordtrønderidrettens møteplass (”Møteplassen 2015”) på Idrettens Hus (Campus), 30.10.-01.11.15 vil det tradisjonelle høstmøte bli avviklet. Dette møtet vil i hovedsak ta opp det som er knyttet til ungdom-, junior- og seniorsiden for kommende sesong, samt en oppsummering av sesongforberedelsene til nå. I tillegg vil vi se på reiseopplegg og lederoppsett for sesongen.

Langrennskomiteen tar gjerne imot innspill på saker som ønskes tatt opp under sonemøtene. Sendes på mail til skikretskontoret innen 17.september.

NIF-EPI01, 01