Hopp til innhold

Sonemøte langrenn

Langrennskomiteen inviterer til høstens sonemøter som vil bli arrangert 21. september i Grong, og Leksdal skistadion blir arena for møtet den 23. september.

Langrennskomiteen i NTS har også i år gleden av å invitere klubber tilsluttet Nord-Trøndelag Skikrets til sonemøter. Vi vil avholde sonemøter på to ulike steder i skikretsen. Tema under sonemøtene vil fortsatt være bredde, rekruttering og utdanning, og her vil den lokale klubbaktiviteten stå i fokus. I tillegg vil anleggsutvalget delta, og gi en statusrapport bl.a. på anleggsarbeidet i kretsen.

 Mandag 21. september avholdes møte på Grong vgs, og onsdag 23. september vil møte finne sted i Leksdal, klubbhuset på skistadion.

Møtetidspunk kl. 1800-2100 begge dager.

Påmeldingslink

Under nordtrønderidrettens møteplass (”Møteplassen 2015”) på Idrettens Hus (Campus), 30.10.-01.11.15 vil det tradisjonelle høstmøte bli avviklet. Dette møtet vil i hovedsak ta opp det som er knyttet til ungdom-, junior- og seniorsiden for kommende sesong, samt en oppsummering av sesongforberedelsene til nå. I tillegg vil vi se på reiseopplegg og lederoppsett for sesongen.

Langrennskomiteen tar gjerne imot innspill på saker som ønskes tatt opp under sonemøtene. Sendes på mail til skikretskontoret innen 17.september.