Hopp til innhold

Ny søknadsfrist rennsøknader 2015/2016

Da er det igjen tid for rennsøknader til kommende sesongs terminlister i de ulike skigrener for Nord-Trøndelag. Alle rennsøknader må legges inn av klubbene i Sportsadmin innen 15. august.

Oppdatert 15. juli

Ny søknadsfrist er 15. august 2015

Samtlige rennsøknader fra klubber i Nord-Trøndelag Skikrets må legges inn i Sportsadmin innen 4. juli. Dette gjelder alle rennkategorier.

Her er Hovedpunktliste langrenn NSF.

Hovedpunkliste NTS, langrenn

Alle søknader gjøres i Sportsadmin: Brukerveiledning

Vær innlogget med din klubb og ski i Sportsadmin, ikke logget inn med klubb og gren. Dette er viktig for at rennet skal vises riktig i online terminliste. Under valget "aktivitet/idrett" velges den aktuelle skigren rennet tilhører.

Klubber som søker om Kretsmesterskap, kvalikrenn, NTE-cup osv., legger inn dette i beskrivelsesfeltet i rennsøknaden i Sportsadmin. Det er viktig å legge inn utfyllende renninfo i Sportsadmin i forhold til å få en god online terminliste.

Spørsmål kan rettes til skikretskontoret v/ Bjørn Bruvoll

NIF-EPI03, 03