Hopp til innhold

Momskompensasjon 2015

Fristen for å søke om vare- og tjenestekompensasjon for 2015 går ut 15. august! Har ditt idrettslag husket å søke?

Ledere i alle idrettslag skal ha mottatt mail med informasjon før sommeren.

Det er frivillig å være med i ordningen, men vi anbefaler alle å rapportere slik at organisasjonsleddet kan motta kompensasjon. Dette er den enkleste måten å skaffe litt penger til klubbkassa!

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er NIF som administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner.

Gå til søknadssiden i Klubbguiden:

MOMSKOMPENSASJON 2015

nif-epi04, 04