Hopp til innhold

Skikretstinget 20. mai

Nord-Trøndelag Skikrets innkaller til skikretsting 20. mai 2015 på Tingvold Park Hotel, Steinkjer.Tingdokumenter finnes du under

Nord-Trøndelag Skikrets avholder ting på Tingvold Park Hotel, Steinkjer

Onsdag 20. mai 2015, kl. 1800.

 

SAKLISTE                       ÅRSBERETNING 2013-2015

HANDLINGSPLAN       ANLEGGSPLAN 2015-2019

REPRESENTASJON:

Følgende har møte-, tale-, forslag- og stemmerett:

* skikretsstyret

* lagsrepresentanter tilhørende NTS.

LAGSREPRESENTASJON:

Lag med medlemstall inntil 50 medlemmer, 1 representant.

Lag med medlemstall fra 51-100 medlemmer, 2 representanter.        

Lag med medlemstall over 100 medlemmer, 3 representanter.

 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold kjønnsfordelingen, dog slik at det skal være minst to personer av hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. 

Lag som ikke har oppfylt sine forpliktelser til skikretsen har ikke tale-, forslag- og stemmerett.

Følgende har møte-, tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde:

* Medlemmer av tekniske komiteer     

* Valgkomite

* Revisor

* Kontrollkomite

* Styret i skidommerlauget.

FORSLAG TIL TINGET: 

Alle forslag skal være skriftlig og være skikretsen i hende senest tirsdag 5. mai 2015

FULLMAKTSKJEMA TIL TINGET:

./B Fullmaktsskjema følger vedlagt og returneres skikretsen i utfylt stand.  

FRIST: Tirsdag 5. mai 2015

Innkalling             Fullmaktsskjema (Pdf)

        Fullmaktsskjema (Word)

 

NIF-EPI02, 02