Hopp til innhold

Årsmøte i skidommerlauget

Styret i NT Skidommerlaug inviterer til årsmøte i skidommerlauget mandag 27. april på Steinkjer

Møtet avvikles på Campus Steinkjer (Idrettens Hus) mandag 27. april kl 1900.

Åpning
- Årsberetning
- Innkomne saker
- Valg

Saker kan meldes til leder av skidommerlauget, Gerd Marit Svendsen, e-post; gerdmarit@ntebb.no eller skikretskontoret innen 25. april.

NIF-EPI01, 01