Hopp til innhold

Utvikling av egen skiklubb

Nord-Trøndelag Skikrets utlyser for sesongen 2015-16 prosjektmidler som klubbene kan søke på. Søknadsfrist 29. november

Nord-Trøndelag Skikrets har i år satt av inntil kr. 150.000 til tiltak og prosjekter ute i klubb. Prosjektene må gjennomføres i løpet av sesongen 2015-16, og kriteriene tar utgangspunkt i spesifikke punkter i Skikretsens handlingsplan for 2015-17

Har din klubb en idé om tiltak/prosjekt innen ett eller flere av følgende områder:

Breddeidrett, rekruttering og folkehelse

…  Klubbaktivitet for barn 6-12 år

 • NTS skal bidra til å øke deltakelsen i Telenorkarusellen
 • NTS skal sammen med klubbene bidra til å sikre en åpen og inkluderende klubbaktivitet for å rekruttere og for å beholde utøvere

…  Klubbaktivitet for ungdom 13-19 år

 • NTS skal stimulere til lokalt klubbsamarbeid for tilrettelegging av gode treningstilbud for utøvere med ulike ambisjoner
 • NTS skal stimulere til lokalt klubbsamarbeid og grenkomiteene skal videreføre og –utvikle tilbudet om åpne miljøsamlinger og «lavterskelaktivitet»
 • NTS skal sammen med klubbene bidra til å sikre en åpen og inkluderende klubbaktivitet for å rekruttere og for å beholde utøvere

…  Skiidrett for utøvere med nedsatt funksjonsevne

 • NTS skal, sammen med skiklubber og andre naturlige samarbeidspartnere, legge til rette for gode treningstilbud for utøvere med nedsatt funksjonsevne

Kompetanseutvikling

 • NTS ønsker å rekruttere flere ungdommer og tidligere utøvere til leder- og trenerverv

Arrangement

 • NTS ønsker å bidra til at klubbene gjennomfører alternative skiarrangement der «lavterskeltilbudet» blir prioritert.
 • Dialogmøte med Nord-Trøndelag Skikrets (NTS)

Kriterier

 • Skal ha søkt på vedlagte skjema innen 29.november 2015
 • Skal ha initiert og gjennomført dialogmøte med NTS snarest mulig, senest i uke 10 2016. Deltakelse med minst 10 personer fra egen klubb (styret, sportslig, arrangementsansvarlig, trenere etc.)
    -  Klubb avklarer møtedato, ansvarlig for tilrettelegging av møtested/rom

Søknadssum per prosjekt: Inntil kr. 15.000,-
Fyll ut søknadsskjema med all etterspurt informasjon, inkl. budsjettskisse.

Søknader sendes til nord-trondelag@skiforbundet.no  eller Nord-Trøndelag Skikrets, Elvenget 20, 7716 Steinkjer.

Søknadsfrist: 29. november 2015

Behandling og innstilling fattes på skikretsens styremøte 8. desember
Last ned utlysningen som pdf-fil.

Evt. spørsmål… 
rettes til administrasjonssjef Bjørn Bruvoll, tlf. 913 97 910 eller e-post nord-trondelag@skiforbundet.no

NIF-EPI03, 03