Hopp til innhold

Høstmøtet i langrenn

Rundt 30 personer deltok på høstmøtet i langrenn under nordtrønderidrettens møteplass

Følgende klubber var representert på høstmøte og enkelte klubber deltok med flere representanter;
IL Aasguten, Ekne IL, Rygg IL, Henning Skilag, Inderøy IL, Ogndal IL, Grong IL, Lånke IL, IL Hållingen, Spillum IL, Henning IL, IL Varden Meråker, Leksvik IL, Leirådal IL, Beitstad IL, Leksdal IL, Frol IL

Momenter som fremkom i møte var;

Terminlista
* Skallrennet (KM senior) 29. desember ønskes som fellesstart. 
* Kveldsrenn KM 24/2 ligger nå i vinterferieuka. Rennet flyttes til torsdag    18/2. Ellers som før. Bred oppslutning om dette også fra arrangørklubb.
* KM 13-16 år den 12/3. Der står det spørsmål bak Inderøy som arrangør.     Rennet blir på Inderøy!!
* Steinkjer skifestival NTE cup IV

Sesonginfo - Presentasjon - Ingen merknader

Kommunikasjon mellom krets og klubb
Det er sterkt ønske fra klubb at skikretsen endrer sin praksis når det gjelder kommunikasjon mellom krets og klubb. Klubb ønsker å få e-post på aktuelle saker som frem til nå har kun ligget på nettsiden.

Kurs og kompetanse
Bedre og tidligere kommunikasjon til klubbene om våre kurs er ønsket. 
Ønske om fleksibel bruk av helg og kvelder på trener 1 kursene.   Klubbene bør kanskje utfordres til å komme med forslag selv på når kurs bør avholdes i sin region. God forståelse i klubbene for behovet for kurs, men så er det dette med tid.
Det ble ytret ønske om eget kurs i min idrett/sportsadmin/klubbadmin. Dette er felles verktøy for hele idretten så her kan vi også utfordre idrettskretsen på om de kan kjøre slike kurs for flere særkretser sammen.

Handlekveld på NAVA
2 kvelder i november og saken blir kunngjort så snart datoer er fastlagt.

Sonemøter
Noe forskjellige innspill på behovet for dette. Det viktigste som er terminliste og sesonginfo samt noe på helhetlig satsing er det nå informert om. Slik sett er det ikke kristisk med sonemøter nå. Kan erstattes med temakveld i sør og nordelen før jul.

Innspill på tenking rundt helhetlig satsing
Ideene rundt dette positivt mottatt..
Klubbenes rolle kan tydeliggjøres i skissen.
Beskrivelse av spissatilbudet må tydeliggjøres
Økonomisk bidrag krets og NTFK. Hensyn til to skoler og likhet?
Skolenes rolle er meget viktig. Likedan de sentrale klubbene. Oppfattet vilje og ønske til å koordinere. Må tidlig inn ift sesong forberedelser og samlingsplanlegging, Samspill krets-skoler og klubber-trener. Kommunikasjon og samhandling for felles beste

Sakliste   Juniorrenn      Seniorrenn

 

 

NIF-EPI01, 01