Hopp til innhold

NSF`s regionale høstmøte i hopp

Hoppkomiteen i NSF inviterer til regionalt høstmøte i hopp i Trondheim søndag 11. oktober.

Møte vil da bli avholdt etter plastmesterskapet stor bakke i Granåsen. Møtestart ca kl 1500 etter at hopprennet er ferdig, og møtelokale i arenabygg hopp i Granåsen.

Regionmøte er beregnet på: kretsenes administrasjon, kretsenes hoppkomiteer og kombinertkomiteer, arrangører, skiklubber, trenere, foreldre, TD og dommere.

Program:

LUP

Arbeidskravanalyse

Kretsenes erfaring med regionale renn

Regionale renn, innhold og gjennomføring

Saker som ønskes behandlet av deltakerne kan med fordel meldes inn på forhånd.

En regner med at møte vil vare i omtrent 3 timer.

Påmelding til; erik.andresen@skiforbundet.no innen torsdag 8.oktober.

Kjetil Strandbåten og Tore Øvregård er ansvarlig for innholdet i møtene basert på LUP

NIF-EPI02, 02