Hopp til innhold

Invitasjon til fellesforum og høstmøte lørdag 31. oktober

Skikretsen inviterer til fellesforum og høstmøte i alpint på Campus Steinkjer lørdag 31. oktober.

Rammeplan:

kl. 0900-0930  Kaffe/Te

kl. 0930-1145  "Tradisjon og endring. - Lar vi kunnskapen påvirke våre
                        valg?" v/Einar Lund, NT-Idrettskrets

1200-1300 Fellesforum, Helseundersøkelsen i NT v/Steinar Krogstad

  • Utviklingstrekk fra den organiserte ungdomsidretten (13-19 år) i Nord-Trøndelag gjennom HUNT1-2-3? –eventuelt også koblinger mot utviklingstrekk i den uorganiserte idretten/aktiviteten?
  • Hvilke veivalg er aktuelle/mulige for nordtrønderidretten (det enkelte idrettslag, og den enkelte særidrett) nå, med utgangspunkt i å øke antall aktive medlemmer 13-19 år i nordtrønderske idrettslag?

1300-1400 Lunch

1400-1700 Høstmøte alpint

Saker om ønskes tatt opp på høstmøte meldes skikretskontoret innen 25. oktober.

Påmeldingsfrist 25. oktober

Påmelding

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix