Hopp til innhold

Sonemøter langrenn

Langrennskomiteen vil også i høst avvikle sonemøter i tillegg til det tradisjonelle høstmøtet.

Høstens 2 sonemøter vil bli arrangert 29. september i Levanger, mens Grong blir araena for møtet den 1. oktober.

Nærmere info om møtene kommer på nettsiden etter hvert.

Høstmøte i langrenn vil bli i tilknytning til "Nordtrønderidrettens møteplass" på Steinkjer den 1. november.

NIF-EPI01, 01