Hopp til innhold

Sesonginfo langrenn

Langrennskomiteen er i sluttfasen med å få lagt de siste brikkene når det gjelder reise, opphold og støtteapperat i forbindelse med renn og mesterskap 2014/2015.

Senior: Det er nødvendig med en sondering med tanke på hvem som ønsker å følge kretsens opplegg for overnatting.

Smøreteamet som er satt opp, er tiltenkt kretslaget. For å avgjøre hvordan vi eventuelt løser det med øvrige som ønsker smøre hjelp trenger vi en tilbakemelding på hvem/hvor mange dette kan gjelde, samt hvem av disse som har fedre/klubbrepresentanter som kan stille som assistenter i smøreteamet. Dette kan gjøres på e-post til Lk-leder Siv Jørgensen.

Vi tenker at vi kan åpne for en smører i foreldregruppen til de som er utenfor seniorkretslaget, med plass i bua og med tilgang til «våre» opplysninger innhentet fra TVT.

Foreløpig sesonginfo renn og mesterskap

Utøvere som ønsker innkvartering på Beito i hytter må melde dette til Siv Jørgensen eller skikretskontoret innen 20. oktober. Pris. pr. pers pr døgn ca kr 250,-. I tillegg kommer tørrmat for egen regning og eventuelt middag som bestilles på Bergo hotell, ca kr 250.- pr middag. 

nif-epi04, 04