Hopp til innhold

Follafossrennet flyttet til Midterfjellet

På grunn av snømangel i Follafoss, vil Follafossrennet søndag 12. januar bli flyttet til Midterfjellet i Følling. Arrangementet vil bli et samarbeid mellom Follafoss IL, Beitstad IL og Følling IL

Klasser:                        Øvelse/stilart              Startkont

J/G   8-10 år:                        1 km                        fristil              kr 100

J/G 11-12 år:                        2 km                        fristil              kr 100

J/G 13-14 år:                       3 km                        fristil              kr 100

J/G 15-16 år:                        5 km                        fristil              kr 100

K  17,18 og 19/20 år:         7 km                        fristil              kr 115

Kvinner senior                     7 km                        fristil              kr 130

M 17,18 og 19/20 år:      10 km                       fristil              kr 115

Menn senior                       10 km                        fristil              kr 130

 Rennkontor:På skistadion, Mitderfjellet

Startnummer: Hentes lagvis senest kl 1030 på rennkontoret

Startlister: Legges ut  på lørdag kveld på Klubben :                                        http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=64246

Premiering: Full premiering. Pulje 8-12 år, øvrige klasser.

Påmelding:  Online påmelding innen 10.01 kl 23.59

 Etteranmelding mot dobbel startkontingent på e-post til: ha-lud@online.no innen 11.01 kl 1800 eller senest kl 1000 på rennkontor

Kontonr:  Follafoss il,  4410 36 53670 

Kontaktpersoner: Halfdan Ludvigsen, tlf 904 18 034, ha-lud@online.no - Per Ivar Storli, tlf 926 89 535,perivar.storli@gmail.com

 Kiosk: Skihytta, Midterfjellet

Dusj: Ingen dusjmulighet på Midterfjellet

Parkering: På Midterfjellet