Hopp til innhold

Frist rennsøknader sesongen 2022/2023 - Ny frist

Flere klubber har allerede søkt om skirenn for sesongen 2022/2023, men skikretsen ønsker flere rennsøknader og har utvidet søknadsfristen til 30. september. Har din klubb søkt?

Følgende klubber har søkt skirenn pr. 20.september

Ny utvidet frist: 30. september

Samtlige rennsøknader fra klubber i Nord-Trøndelag Skikrets må legges inn i Sportsadmin innen 30. september. Dette gjelder alle rennkategorier med unntak av klubbrenn/klubbkaruseller. Etter rennsøknadsfristens utløp, utarbeider grenkomiteene forslag til terminliste for kommende sesong. Endelig terminliste for NTS skal være klar ultimo oktober.

BRUKERVEILEDNING FOR ARRANGEMENT I SPORTSADMIN

Vær innlogget med din klubb og ski i Sportsadmin, ikke logget inn med klubb og gren. Dette er viktig for at rennet skal vises riktig i online terminliste. Under valget "aktivitet/idrett" velges den aktuelle skigren rennet tilhører.

Klubber som søker om Kretsmesterskap, kvalikrenn, NT-cup osv., legger inn dette i beskrivelsesfeltet i rennsøknaden i Sportsadmin. Det er viktig å legge inn utfyllende renninfo i Sportsadmin i forhold til å få en god online terminliste.

Minner alle søkere om at dere forsøker å bidra til å spre konkurransetilbudet utover i tid. Vi opplever ofte flere avlysninger i desember/januar, dernest at veldig mange søker om renn i februar. Skikretsen ønsker flere tilbud om renn både i mars og april!!

Spørsmål kan rettes til skikretskontoret v/ Bjørn Bruvoll. E-post: nord-trondelag@skiforbundet.no  Tlf. 913 97 910

Det kan være lurt å se til de grenvise nasjonale terminlistene i NSF når en planlegger renn:

NIF-EPI03, 03
Foto: Sverre Hjørnevik