Hopp til innhold

Påmelding

Påmelding
All påmelding skal skje online via Min Idrett/SportsAdmin. Påmeldingsfrist er 18.januar. Det er ikke tillatt med etteranmelding, verken i individuelt eller stafett.

Når påmeldingsfristen er gått ut, vil påmeldingslista bli lagt ut på nettsida til NM på ski for kontroll senest i løpet av 21. januar.  Korrigeringer må snarest meldes til vigdis@idrettsforbundet.no. Listene blir tatt av nettet søndag 24. januar ved midnatt. Korrigerte lister vil bli lagt ut tirsdag 26. januar.
Når det gjelder utenlandske deltagere, viser vi til Fellesreglementets pkt 201.3.2.2

Stafettpåmelding skal inneholde antatt lagoppstilling og startrekkefølge. Endelig lagoppstilling og startrekkefølge skal meldes til rennkontoret på stadion, eller via e-post til vigdis@idrettsforbundet.no senest lørdag 30.januar kl 15.00. De individuelle rennene er ordinære FIS-renn, så utenlandske deltakere kan delta i rennene på samme måte som norske løpere. De tas selvfølgelig ut av den offisielle resultatlista for norgesmesterskapet.

Deltagerbegrensing i NM senior
Vi gjør oppmerksom på at det er deltakerbegrensning i NM senior menn (langrenn) og viser til NSF`s sesonginformasjoner.

Skilisens/FIS-kode
Hvis du ikke har årslisens, kan du kjøpe engangslisens. Denne betales direkte til arrangør. Engangslisensen gjelder for aktuelle skirenn det er betalt for. Lisensen koster ------kr? Alle løpere som går de individuelle løpene må ha FIS-kode.

 

Startkontingent
Startkontingenten skal betales samtidig med påmelding via påmeldingssystemet. Påmelding uten betalt startkontingent blir ikke registrert.
Starkontingent for individuelle renn er kr.130 per renn
Startkontingent for stafett er kr.390 per lag

Startnummer
Startnummer kan hentes kretsvis på Scandic Ishavhotell etter lagledermøte eller på rennkontoret Storelva på renndagene. Startnummer må hentes senest 1 time før start på renndagene. Trekking av startnummer vil skje på lagledermøtene. Se åpningstider for rennkontorene.