Hopp til innhold

Kontaktinfo:

ORGANISASJONSKOMITE
Leder: Roger Fagerheim, 916 47 340, rf@nmski2016.no
Rennleder: Sylvi Ofstad, 913 96 012, sylvi.ofstad@idrettsforbundet.no
Økonomi: Erlend Sundstrøm, 926 28 653  erlend.sundstrom@oddberg.no
Marked/sponsor: Jørn Espen Bjørkestad, 932 77 977, jeb@kontor.as
Presse: Øystein Barth-Heyerdahl, 976 66 694, barthen72@gmail.com
Logistikk: Eli M. Pedersen, 415 62 041, eli.m.pedersen@uit.no
Folk og frivillige: Svein Robertsen,  908 20 229, sr@nmski2016.no
Kultur: Berit Ingrid Aasmo, 959 34 643, berit.ingrid.aasmo@tromso.kommune.no

JURY
TD: John Aalberg, 954 58 252
Ass TD: Cato Andre Granseth, 908 06 899
Ass TD: Rune Tøllefsen, 911 41 316

ANDRE VIKTIGE KONTAKTER
NM-kontoret: 
Nina Skogstad, 911 87 271, nina.skogstad@nordixnett.no