Hopp til innhold

NM jr. langrenn utsettes inntil videre, - kan ikke arrangeres i Nes

Norges Skiforbund langrenn og arrangørene Nes Ski og Nes Ski- og sykkelanlegg har, basert på en tett og god dialog med kommunelegen i Nes, besluttet at NM jr. 2021 ikke kan arrangeres som planlagt.

Alle involverte parter har hatt et sterkt ønske om å gjennomføre arrangementet, og har derfor ventet i det lengste med å ta en beslutning. Basert på en uttalelse fra kommunelegen mottatt 31.01., og den smittesituasjon vi pr. i dag står overfor i Norge generelt og på Østlandet spesielt, var til slutt avlysning/utsettelse det eneste reelle alternativet.

Kommunelegen uttaler: «Å samle mange hundre ungdommer fra hele landet, som innebærer å reise lange strekninger, og å bo sammen med andre personer fra ulike deler av landet, vil ikke være i overensstemmelse med dagens regler og anbefalinger. 

De Nasjonale tiltakene gjelder foreløpig til midten av februar måned, men blir fortløpende vurdert.  Erfaringen har vist at smitteverntiltak kan bli endret og lettet på, men gjerne da for et par uker om gangen, og da med noen få lettelser fra gang til gang. Det er umulig akkurat nå å vite hva som vil gjelde i perioden da dette arrangementet skal gjennomføres, men risikoen for at flere av begrensningene fortsatt gjelder, er større enn sannsynligheten for at de blir endret i tilstrekkelig grad, på bakgrunn av den usikre smittesituasjonen som er i landet akkurat nå.»

Langrennskomiteen vil bruke noe tid i samarbeid med skikretsene for å utrede mulighetene for å finne egnet arrangørsted og arrangørklubb senere i sesongen, dersom smittebildet og rammebetingelser for øvrig gjør det mulig.

Kontaktperson NSF: Pål Rise, mob: 481 72128,  pal.rise@skiforbundet.no
Kontaktperson Nes Ski og Nes Ski- og sykkelanlegg: Amund Vandsemb, mob: 995 65414, amundv@viken.no