Hopp til innhold

NM jr. 2016 er over

Etter en kort planleggingsperiode, kulminerte det hele med tre fantastiske dager på Gåsbu.

Jeg vil rette en stor takk til alle løpere, ledere og andre i støtteapparatene for at dere bidro til at arrangementet ble så vellykket som det ble. 

Jeg må også takke våre samarbeidspartnere, både offentlige og private, for økonomiske bidrag i form av penger og tjenester.

Til slutt, men mest av alt, vil jeg få takke dere fantastiske frivillige som har brukt mange timer av deres fritid til NM jr.

Tilbakemeldingene fra alle er at de er overveldet over bare å ha møtt smil, velvilje og stor kompetanse hos alle de frivillige – i alle funksjoner. For meg er dere de virkelige heltene i dette arrangementet.

Med vennlig hilsen,
Gudbrand Skraastad
Leder organisasjonskomitèen