Hopp til innhold

Lagledermøter/Info fra juryen

Lagledermøtet vil bli avholdt i på Teams torsdag 10. februar kl. 18:00.

Dette møtet vil omhandle de to individuelle konkurransene fredag og lørdag, samt stafetten søndag (dersom behov for eget lagledermøte for stafetten vil dette bli avholdt lørdag ettermiddag, nærmere informasjon vil i tilfelle bli gitt på arrangementets hjemmeside).

Referat fra lagledermøtet blir lagt ut på arrangementets hjemmeside i etterkant av møtene.

 Påmelding til lagledermøte med e-postadresse innen onsdag 9. februar kl. 12:00 sendes til: amundv@viken.no