Hopp til innhold

Beredskapsplan

NMs beredskapsplan angir roller og oppgaver for håndtering av en krise. Du kan laste ned planen lenger ned på denne siden.

Formålet med beredskapsplanen er å sikre at alle som har roller i håndtering av krise- og beredskapssituasjoner er kjent med sitt ansvar og sine oppgaver, og er i stand til å utøve dem.
Beredskapsplanen skal bidra til å sikre en effektiv og god håndtering av kriser og beredskapssituasjoner.

Beredskapsorganisasjonen

Du kan laste ned beredskapsplanen i sin helhet ved å klikke her.