Hopp til innhold

Parkering

All parkering er i Nes Skianlegg

Parkerings- og bomavgift:  

Kr 100 per dag
Kr 200 for alle dager (torsdag-søndag)

Parkeringsbevis selges ved bommen og på rennkontoret på torsdag. Sørg for å ha kontanter til betaling.

Parkeringsbevis til bestilte smøreboder og smørevogner deles ut på lagledermøte torsdag og på rennkontoret.

NB:  Siste strekningen opp til skianlegget går på smal skogsbilvei og pga. stor trafikk disse dagene henstilles det til alle å vise hensyn og kjøre forsiktig.