Hopp til innhold

Kontaktinformasjon

HOVEDKOMMITE, Statoil NC Nes:

FUNKSJON

NAVN - EPOSTADRESSE

TELEFON

Leder organisasjon
Tidtakeransvarlig

Erland Skogli
erlandskogli@hotmail.com

918 68 016

Nestleder organisasjon
Startansvarlig

Hogne Borgersrud
Hogne.borgersrud@hotmail.com

962 06 840

Rennleder

Amund Vandsemb
Amund.vandsemb@nannestad.vgs.no

995 65 414

Løypesjef

Rune Åslund
raaslund@online.no

901 63 137

Arenasjef

Nils Thorstad
nils@thorstadtransport.no

959 37 563

Smøreboder

Roar Nyjordet
Roar.nyjordet@ahlsell.no

913 44 522

Rennkontor

Eva Aarhus Vandsemb
Eva.aarhus.vandsemb@nes-ak.kommune.no

994 38 398
Nes Skianlegg – 63 90 70 90