Hopp til innhold

Invitasjon Statoil Norgescup junior

På vegne av Norges Skiforbund har Nes Ski og Stiftelsen Nes Skianlegg gleden av å invitere til Statoil Norgescup junior i Nes Skianlegg 13. -15. januar 2017. (Utskriftsversjon av invitasjonen)

 

Informasjon til deltakere

                                                                                       Oppdatert 11. jan. kl. 17

(Utskriftsversjon av invitasjonen)                                                                      

RENNPROGRAM 

Dag

Klasser

Øvelse

Start fra kl.

Torsdag

12. januar

 

 

Trening

Kl. 09:00-20:00

Fredag

Alle gutteklasser:

10 km fristil

 

13. januar

Alle jenteklasser:

5 km fristil

 

 

Startrekkefølge:

 

Startintervall

G17, G18, J17 og J18 - 15 sek.

G19/20 og J19/20 - 30 sek.

 

  Gutter 17 år:

3 x 3,25 km

Kl. 09:30

 

  Gutter 18 år:

3 x 3,25 km

Pause 10 min etter G17

 

  Gutter 19/20 år:

3 x 3,25 km

Pause 10 min etter G18

 

  Jenter 17 år:

2 x 2,5 km

Pause 30 min etter G19/20.

Stenger 3,25 km og åpner 2,5 km

 

  Jenter 18 år:

2 x 2,5 km

Pause 10 min etter J17

 

  Jenter 19/20:

2 x 2,5 km

Pause 10 min etter J18

 

 

 

Trening

Kl. 17:00-19:00

Lørdag

Alle gutteklasser:

Sprint klassisk

 

14. januar

  Startrekkefølge:

 

Startintervall 15 sek.

 

  Prolog

 

Kl. 09:00

 

  Gutter 17 år:

 

Kl. 09:00

 

  Gutter 18 år:

 

.

 

  Gutter 19/20 år:

 

.

 

   Kvart og semifinaler

 

Kl. 11:35

 

   Finalerunder

 

Kl. 12:55

 

Alle jenteklasser:

Sprint klassisk

 

 

  Startrekkefølge:

 

Startintervall 15 sek.

 

  Prolog

 

Kl. 13:25

 

  Jenter 17 år:

 

Kl. 13.25 

 

  Jenter 18 år:

 

.  

 

  Jenter 19/20:

 

.  

 

   Kvart og semifinaler

 

Kl. 15:00 

 

   Finalerunder

 

Kl. 16:20 

 

Sprintløypa vil være åpen for test/oppvarming kl. 08:00-08:45.

Stadion er stengt for oppvarming.

 

 

 

Trening

Kl. 17:00-19:00

Søndag

Gutter klasse 19/20 år:

13 km klassisk

 

15. januar

Gutter klasse 17 og 18 år:

10 km klassisk

 

 

Jenter klasse 19/20 år:

10 km klassisk

 

 

Jenter klasse 17 og 18 år:

5 km klassisk

 

 

Startrekkefølge:

 

Startintervall

G17, G18, J17 og J18 - 15 sek.

G19/20 og J19/20 - 30 sek.

 

  Gutter 19/20 år:

4 x 3,25 km

Kl. 09:00

 

  Gutter 17 år:

3 x 3,25 km

Pause 30 min etter G19/20

 

  Gutter 18 år:

3 x 3,25 km

Pause 15 min etter G17

 

  Jenter 19/20 år:

3 x 3,25 km

Pause 15 min etter G18.

 

  Jenter 17 år:

2 x 2,5 km

Pause 30 min etter J19/20.

Stenger 3,25 km og åpner 2,5 km

 

  Jenter 18 år:

2 x 2,5 km

Pause 5 min etter J17

NB! Startintervall 15 sek på alle klasser bortsett fra jenter og gutter 19-20 på fredag og søndag, der 30 sek benyttes grunnet stor klasse og VM uttak.

Soner med forbud mot staketeknikker
Rennets jury har besluttet å innføre sone(r) der bare diagonalteknikk med diagonalbevegelser med både armer og bein er tillatt. I diagonalteknikk er bare en stav i bakken til enhver tid. Alle andre teknikker er ikke tillatt.

Soner vil bli tydelig markert (start og stopp), og funksjonærer med video samt jurymedlemmer vil sjekke om regelen blir brutt. I tilfelle regelbrudd så vil jury sanksjonere utøveren i henhold til regelboka.

 

PÅMELDING / TREKNING / STARTNUMMER

 

Påmelding

All påmelding til rennet gjøres online via Minidrett.nif.no.

 

Påmeldingsfristen er mandag 9. januar kl. 23.59.00. Påmeldingslister blir lagt ut på arrangementets hjemmeside tirsdag 10. januar. Korrigeringer må snarest meldes til erlandskogli@hotmail.com

NB: Ingen etteranmelding.

 

Startkontingent

Startkontingent kr 115,- per øvelse.

Denne betales ved påmelding via MinIdrett.

 

Skilisens/FIS-kode

Alle løperne må ha underskrevet FIS Athletes Declaration og ha gyldig forsikring/skilisens for å kunne delta.  Engangslisens kr. 50,- per øvelse for løpere under 25 år.

 

Startlister

Startlister vil bli lagt ut på arrangementets hjemmeside - http://www.skiforbundet.no/nes/ - umiddelbart etter trekning og hengt opp på skistadion.

 

Startnummer

Startnummer hentes av hver enkelt løper utenfor arenabygget på renndagen. Utdeling åpner 1,5 time før første start. 

 

Tidtaking

EMIT tidtakersystem vil bli benyttet. Husk å ta med egen TIDTAKERBRIKKE.

Løpere som har glemt sin EMIT-brikke, kan leie reservebrikke på rennkontoret mot et gebyr på kr 100,- pr. dag. Manglende tilbakelevering av brikke faktureres kretsen med kostpris.

Brikketest utføres ved inngang til start og defekt brikke erstattes umiddelbart med leiebrikke fra arrangør. 

 

RESULTATLISTER

Resultatlister legges ut på arrangementets hjemmeside. Legges også i kretshyller på rennkontoret.

 

PREMIEUTDELING

Premieutdelingen vil foregår i Nes Skianlegg 20 minutter etter avslutning av klassen.

Premieseremoni for de 6 beste i hver klasse i cafe-hallen. NB: Personlig oppmøte på podiet for å motta premie (ref. NSF).

Premier til øvrige premierte utleveres i cafe-hallen. Det er premiering til 1/3 av startende i hver klasse.

 

DOPINGKONTROLL

Deltakere i Statoil Norgescup for junior kan bli tatt ut til dopingkontroll.

Informasjon om arena, løyper mv.

RENNKONTOR

Rennkontoret er i arenabygget på skistadion.

 

Åpningstider:

Torsdag 12. januar:        11:00-17:00

Fredag 13. januar:          08:00- rennslutt

Lørdag 14. januar:          07:00- rennslutt

Søndag 15. januar:         07:00- rennslutt

 

LØYPEKART, PROFILER OG ARENAKART

Løypekart, løypeprofiler og arenakart legges ut på arrangementets hjemmeside - http://www.skiforbundet.no/nes/.

 

KAFÉ

Det vil være åpen kafeteria i skianlegget alle renndager og under offisiell trening på torsdag.

NB: Sørg for å ha kontanter, kafeteriaen har ikke betalingsterminal.

 

Åpningstider:

Torsdag:            12:00 – 18:00

Fredag:               08:30 – 17:00

Lørdag:               08:30 – 17:00

Søndag:              08:30 – rennslutt

 

SMØREBODER

Nes Skianlegg tilbyr leie av smøreboder i rigg og i oppvarmet telt, og plass til smørevogner og smøretelt. Hver smørebod/smørevognplass har tilgang til 1 stk 16A strømkurs.

Leie kr 6 000,- for smørebod og lastebil og kr 3 500,- for plass til smørevogn/-telt. Leien inkluderer parkering for en bil per bod/plass.

Bestillingsfrist er 1. januar 2017. For ytterligere informasjon og nedlastning av bestillingsskjema gå til http://www.skiforbundet.no/nes/smoreboder/.

 

PARKERING

Alle parkeringsplasser ligger ved skistadion. Parkeringsavgiften er kr 100,- per dag og kr 300 fra torsdag til søndag. Dette inkluderer også veiavgift for disse dagene.

Parkeringsbevis selges ved bommen. Sørg for å ha kontanter til betaling.

Parkering kan også betales med mCASH på forhånd (Plakat med QR-kode).

Parkeringsbevis til bestilte smøreboder og smørevogner deles ut ved bommen.

NB: Veien opp til skianlegget er smal og det henstilles til alle å vise hensyn og kjøre forsiktig. 

Bommen åpnes kl 06:00 hver dag. Før dette klokkeslett må passering betales med bankkort i kortautomaten i bommen. 

 

GARDEROBE / DUSJ

Det er ikke garderobe og dusj i skianlegget.

Informasjon om arrangementet

KONTAKTPERSONER / TD / LAGLEDERE

 

Funksjon

Navn

Telefon

E-post

Org.leder

Erland Skogli

91868016

erlandskogli@hotmail.com

Rennleder

Amund Vandsemb

99565414

amund.vandsemb@nannestad.vgs.no

Ass.rennleder

Amund Lier-Hansen

95940997 

amu_hans@hotmail.com

Rennsekretær

Kristin Mykjåland

90737418

kristin.mykjaland@gmail.com

Rennkontor

Kristin Mykjåland

90737418

kristin.mykjaland@gmail.com

Løypesjef

Rune Åslund

90163137

raaslund@online.no

Arenasjef

Nils Thorstad

95937563

nils@thorstadtransport.no

Serviceområde

Roar Nyjordet

91344522

rkj-n@online.no

Informasjon web

Erling Jellum

90777112

erling.jellum@hotmail.com

TD

Rune Tøllefsen

 

 

Ass. TD

Geir Mauseth

 

 

Ass. TD

 

 

 

 

 

Lagledere fra kretsene

Vi ønsker at kretsene melder inn navn, mobilnummer, e-postadresse og bosted under arrangementet for sine kontaktpersoner/lagledere om noe uforutsett skulle inntreffe. Frist 1. desember 2016.

Dette sendes på e-post til kristin.mykjaland@gmail.com

 

LAGLEDERMØTE

Det vil bli avholdt lagledermøte i skianlegget torsdag 12. januar kl. 18:00.

 

JURY

Eventuelle klager leveres skriftlig på eget skjema til rennsekretær, gebyr kr. 250,-.

Jury er TD, Ass. TD og rennleder.

 

OVERNATTING

Skiforbundet har sendt ut informasjon til den enkelte krets om fordeling av overnattingsplasser.

NSF har vedtatt regler for hvordan booking skal foregå. Reglene for dette finner du her.   

 

NB: Det er ikke satt opp busstransport mellom hotellene og Nes Skianlegg.

RESERVEARENA

Ved eventuell flytting av arrangementet vil bestilte overnattingsplasser kunne benyttes. Oppdatert info om dette legges ut på hjemmesiden.

 

MOBIL OG DATA

I skianlegget er det bra mobildekning fra Telia, men dårlig dekning fra Telenor.

For datatrafikk er det begrenset kapasitet og det anbefales å laste ned Racesplitter mv. på forhånd. Dekningen er dårlig ved stadionområdet, men betraktelig bedre ute i løypenettet.

 

Om Nes Skianlegg

Nes Skianlegg ligger i Fenstad i Nes kommune i Akershus, ca. 30 km far Gardermoen og ca. 65 km fra Oslo sentrum. Veiadresse er Kampåvegen 248.

Skianlegget eies og drives av Stiftelsen Nes Skianlegg som ble dannet i 1992 for å etablere et skianlegg for alle idrettslagene i Nes med ski på programmet. Følgende idrettslag er med i stiftelsen: Nes Ski, Fenstad Skiklubb, Fenstad Sportsklubb, Haga IF, Halmsås og Omegn Skilag, Hvam IL, Vormsund Skiklubb, Raumnes & Årnes IL og Nes Sykkelklubb. 

Skianlegget kan tilby FIS-godkjente løyper, asfaltert rulleskiløype og snowboardbakke.

Anlegget har i tillegg 2 løypemaskiner, snøproduksjonsanlegg, arenabygg, seremonihall/kafeteria og bygg med smøreboder.

 

Værvarsel for skianlegget finner dere her -  Sagvangen eller ved å søke på "Sagvangen" og velge "Utmark, Nes (Akershus)" på yr.no. Sagvangen ligger i løypetraseen i nærheten av stadion.

 

 

Arrangementets hjemmeside: http://www.skiforbundet.no/nes/

 

 

Velkommen til Statoil Norgescup junior i Nes Skianlegg

 

 

Amund Vandsemb            Erland Skogli                     Asgeir Moberg

Rennleder                          Hovedleder                       For NSF