Hopp til innhold

Trenerkurs i alpint

NSF-Alpint inviterer til Trener 1 og Trener 2 kurs i SNØ-hallen i høst. Klikk for mer informasjon - og påmelding. Eventuelt kan vi sette opp Trener 1 og 2 kurs her i egen krets. Meld inn interesse til skikretskontoret.

Trenerkursene i SNØ-hallen er en fin anledning til å få tatt Trenerkurs. Det legges opp til en kurs-helg i SNØ, pluss e-læringsmoduler (selvstudie), diskusjoner på teams, og gjennomføring av moduler i egen klubb og krets. (Barmark i egen klubb, Fartstrening i krets)

 

trener 1

Første Trener 1 kurs er helgen 15-17 oktober. Da har vi Kretssamling i SNØ, så det passer godt.

Alternativt: Skulle vi få snø på Juvass slik at vår høstferie-samling legges til Juvass, kan vi legge opp til et eget Trener 1 kurs på Juvass samme helg. Send gjerne en mail til meg – om noen i klubben er interessert i et evt. Trener 1 kurs på Juvass i Høstferien.

 211015_kursinvitasjonT1_SNØ okt ny.pdf

211105_kursinvitasjonT1_SNØ_nov.pdf

 

trener 2

Trener 2: Kurset i SNØ 29-31.10 er en veldig god anledning til å få tatt Trener 2 kurs.

Alternativt: Hvis det er interesserte i klubbene deres til et Trener 2 kurs, så kan vi også sette opp det selv – f.eks. en helg på Bjorli før jul. Meld gjerne inn om det er interesse, så setter jeg opp en helg.

 211029_KursinvitasjonT2_SNØ okt.pdf

 

Send tilbakemelding vedr. kurs i egen krets til Stig ved skikretskontoret.

NIF-EPI02, 02