Hopp til innhold

Ny Leder i M&R skikrets

M&R skikrets gjennomførte 02.juni Skikrets-Ting via Teams. Alle saker ble godkjent av Tinget, og nytt Styre - og Grenkomiteer ble valgt - etter innstilling fra Valgkomiteen. Ny Leder i skikretsen er Anne Cathrine Enstad fra Bjorli - og Lesjaskog IL. Anne Cathrine har lang fartstid både som arrangør av store renn, FIS-TD, AK-medlem i skikretsen, og er også medlem i NSF-Alpinkomiteen.

Nytt Styre i M&R skikrets er:

  • Anne Cathrine Enstad, Leder 
  • Anniken Hjellbakk Hole, Nestleder
  • Ivar Øyen, Styremedlem - Ansvar innen anlegg
  • Helge Gautvik, Leder av Langrennskomiteen
  • Carl Gunnar Orset, Leder av Hopp og Kombinertkomiteen
  • Svein Leon Aure, Leder av Alpinkomiteen
  • Ingrid Kjølseth, Leder av Telemarkkomiteen
  • Knut Inge Orset, Leder av Randoneeutvalget

Grenene har egne komiteer. Medlemmer her finner dere under Gren-sidene.

 

Tingdokumenter:

 

MRSK Beretning 2019-21.pdf

2019 Årsregnskap Møre og Romsdal Skikrets.pdf

Revisjonsrapport 2019.pdf

2020 Årsregnskap Møre og Romsdal Skikrets.pdf

Revisjonsrapport 2020.pdf

MRSK Langtidsbudsjett 2021-2022.xlsx

MRSK Strategidokument 2021-2023.pdf

Innstilling MRSK Valgkomite - Tinget 2021 - web.pdf

Protokoll MRSK Ting 02.06.21 - Signert.pdf

 

NIF-EPI02, 02
NTB