Hopp til innhold

Kurs i Skileik - Langrennscross - Basisanlegg

Det annonserte kurset innen "Langrennscross/ Basisanlegg/ Skileik" med Marianne Myklebust - NSF, utsettes. Det var litt liten interesse for kurset nå, så vi prøver på nytt senere.

Denne vinteren blir anderledes. Allerede nå ser vi at det desverre blir færre kretsrenn, og dermed blir det enda viktigere for klubbene å legge til rette for god og variert skiaktivitet i sine anlegg.

Møre og Romsdal Skikrets inviterer derfor til webinar med påfølgende praksisdag(er) om hvordan dere kan lage gode basisanlegg med muligheter for skileik og langrennscross i eget skianlegg. Webinaret følges opp med en befaring og praksisdag hos en eller to klubber/skianlegg i kretsen. Dato og sted avklares etter webinaret.

Mål
Å lage basis-, skileik- og langrennscrossanlegg i eget skianlegg vinteren 2021.

Målgruppe
Løypekjørere, anleggsansvarlige, trenere og andre ressurspersoner i klubben.

Når:
Onsdag 17 februar kl. 1900 - 2100

Frist: Innen 12.02.

Klikk her - for å melde på.

Skriv navn, klubb, og gjerne "funksjon".  (Trener, Løypekjører, frivvillig, foreldre, annet)


Link til møtet sendes ut samme dag som webinaret

Befaring i anlegg/ Praksis-dag
Gjennomføres like over vinterferien for de som ønsker å delta. Dette for å være behjelpelig med å lage et basisanlegg med skileik- og langrennscrosstraseer. Eksakt tidspunkt avklares ifbm. webinaret.

Kursholder
Anleggsrådgiver, trener, kurspedagog og inspiratør Marianne Myklebust, myklebust.marianne@online.no, mobil 908 32 223.

LØYPEKJØRER - MINISERIE OM LANGRENNSCROSS (SKI-TV.NO)

Agenda webinar

 1. Presentasjon – ressurspersoner fra klubben og NSF
  1. Løypekjører, anleggsansvarlige, trenere andre ressurspersoner i klubben
  2. Ressursgruppe med «drive og entusiasme»
 2. Hva er skileik- langrennscross og basisanlegg?
 3. Utvikle en arbeidstegning og løypeskisse
  1. Lage en skisse over muligheter i eget anlegg
  2. Definer område og traseer, helst løyper som kjøres resten av sesongen
  3. Hvilke langrennscross-elementer bør velges, hva passer hvor i terrenget?
  4. Snø- hva kan lages av det vi har av snø i dag.
 4. Gjennomføring (løypemaskinen og løypekjører)
  1. Hvordan bygge en langrensscrossløype og et skileik-basisanlegg med løypemaskinen?
  2. Se denne filmen: Tips til bygging av basisanlegg - Skiforbundet (ski-tv.no)
  3. Beskriv ønsket elementer til anlegg
  4. Definer område og traseer, helst løyper som kjøres resten av sesongen
 5. BEFARING etter webinaret
 6. Etterarbeid - dialog og forbedring   
  1. Dialog med trenere og utøvere om hvordan elementene fungerer
  2. Bruk erfaringene til å utvikle langrenscross-trase videre
  3. Mer snø, flere muligheter
 7. Bestem en dato for en konkurranse
  1. Velg konkurranse form (distanse, sprint, heat, super-sprint, stafett osv.)


Spørsmål?

Ta kontakt med Skikretskontoret; stig.aambo@skiforbundet.no, mobil 99509792, eller Marianne Myklebust, myklebust.marianne@online.no, mobil 908 32 223.

NIF-EPI02, 02
NTB