Hopp til innhold

Valg - NSF-Skitinget

Skitinget nærmer seg og valgkomiteen har begynt sitt arbeid. Valgkomiteen ønsker seg et best mulig utvalg av kandidater til de verv som skal bekles, og oppfordrer kretser og klubber til å fremme forslag til alle de tillitsverv som skal velges.

Skikrets-styret ber våre klubber og medlemmer om gjerne å spille inn forslag på kandidater til sentrale verv. 

Vår Nest-leder Anniken Hjellbakk Hole koordinerer innspillene fra MRSK. Klubbene står fritt i å sende forslag direkte til Skiforbundet sentralt (se adresser under), men send gjerne også mail til Anniken: annikenhole@outlook.com - innen 24 februar.

 

 

Det skal fremmes forslag på kandidater til følgende verv/komiteer:

  • Skistyret, herunder president, visepresident, 5 styremedlemmer og varamedlem
  • Grenkomiteer med leder og nestleder, samt 2-4 medlemmer
  • Kontrollkomiteen, herunder leder, nestleder, medlem og 2 varamedlemmer
  • Lov- og påtaleutvalget, herunder leder, nestleder, medlem og 2 varamedlemmer
  • Etisk komite, herunder leder, nestleder og 3 medlemmer

Forslaget bes inneholde:

1. Navn og kontaktinformasjon for kandidat
2. Hvilket verv kandidaten foreslås til
3. Hvilken klubb kandidaten tilhører
4. Kort begrunnelse for forslaget, inkludert kort informasjon om kandidatens kompetanse

Forslag sendes valgkomiteens sekretær Øistein Lunde på epost oistein.lunde@skiforbundet.no

Spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder Sverre K. Seeberg, epost SverreK.Seeberg@lovenskiold.no

Forslagsfrist er 1. mars.

NIF-EPI03, 03