Hopp til innhold

Terminlisten Langrenn/ Turrenn 2020

Langrennskomiteen (LK) Møre og Romsdal skikrets vil som vanlig koordinere terminlista for langrenn og turrenn i fylket, og vi ber derfor klubber som ønsker å arrangere langrenn kommende sesong å søke om dette. Vedlagt finner dere en foreløpig terminliste der hovedaktivitetene nasjonalt og regionalt er lagt inn, og med forslag til hvilke datoer/helger klubbene bør søke om å arrangere kretsrenn, KM og turrenn.

Til arrangører av langrenn i Møre og Romsdal skikrets for sesongen 2019-20

Terminliste MRSKL 2019-20 Utkast 2).pdf

Søknadsskjema Kretsrenn 2019-2020 v1.xlsx

LK har som mål å arrangere 9 SBM cup-renn innbefattet ett rulleskirenn (Trollstigen Opp) og 2 individuelle kretsmesterskap. Trollstigen Opp og to andre rulleskirenn på høsten inngår i «Sport 1 Tomra rulleskicup.» Her er arrangører klare.

 

LK ønsker å gjennomføre 2 sprintkonkurranser etter samme mal som de 2 tidligere sesonger (ett i klassisk, samt KM-sprint i fri). Utover dette ønsker LK søknad om KM sprintstafett lagkonkurranse. I januar ønsker vi søknad på langdistanse klassisk renn (seeding til ungdomsbirken). Det er allerede koordinert med tre av arrangørene av turrenn når disse skal gjennomføres. Vi vil etter beste evne koordinere terminlisten med våre nabokretser.

 

Det legges opp til kun ett kretsrenn pr helg. På grunn av mange viktige nasjonale og regionale konkurranser i februar og mars, er de fleste SBM konkurransene foreslått lagt til desember og januar. LK oppfordrer derfor klubbene å arrangere lokale sonerenn i februar/mars for å opprettholde konkurransetilbudet til de som ikke deltar på nasjonalt/regionalt nivå.

 

Arrangørene av kretsrenn oppfordres til å:

- foreslå fluorfrie smøretips på sosiale medier før arrangementet

- smørehjelp, spesielt på klassiske renn der alle som ønsker kan få hjelp

- vurdere muligheter for egen klasse for 3 og/eller 5 km lavterskel (felles)start for alle aldre som et alternativt tilbud til ordinær konkurranse i årsklasser

- vurdere å arrangere sprintcross før eller etter det ordinære kretsrennet.

 

LK har vedtatt å avvikle fjorårets prøveordning med 2 årsklasser. For sesongen 2019/2020 blir klasseinndeling iht. Norges skiforbunds anbefalinger.

Klassiske renn skal ha teknikksoner, jury har ansvar for å gjennomføre.

Det er et krav at alle arrangører har en avtale om reservearena. LK vil etter søknad kunne gi økonomisk støtte til arrangører som må flytte arrangement pga. vanskelige forhold.

 

LK anmoder klubbene å søke om arrangement for sesongen 2019-2020 innen 18. september 2019. Søknad sendes på e-post til: terjehole2@gmail.com (bruk vedlagt søknadsskjema)

Søknaden skal inneholde:

Klubb, kontaktperson med e-post og tlf., arrangement sted, dato, aldersgrupper, reservearena, stilart, type konkurranse (langdistanse, normal, sprint, sprintcross, lag/stafett), alternativt arrangement (dersom flere ønsker samme type arrangement.), smørehjelp (Ja/Nei)
Evt. tanker om alternative arrangement for familie, sosiale aktiviteter mm.

Ut fra søknader vil LK sette opp forslag til terminliste som sluttbehandles på høstmøtet i begynnelsen av november.

 

Hilsen

LK Møre og Romsdal – Juli 2019
V/komitemedlem og terminliste ansvarlig:

Terje Hole                                                                                                        

terjehole2@gmail.com                                                               
tlf: 41201393     

 

Andre spørsmål enn terminliste kontakt: Leder LK M&R: Petter Myrseth, pettermy@online.no tlf: 977 04 794

nif-epi04, 04