Hopp til innhold

Vellykkede Vårmøter og Krets-Ting!

Vel 100 deltagere var med på "Fagdagen" til Skikretsen. Deltagerne fikk med seg inspirerende foredrag av Claus Ryste og Gunnhild Torbjørnsen, gode treningsøkter, gode møter i grenene våre - og Tinget. Astrid Eide Stavseng ble gjenvalgt som Leder i MRSK. Anniken Hjellbakk Hole ble valgt som ny Nestleder. Klikk for oversikt over hvem som ble valgt inn i tillitsverv i MRSK for 2017-2019.

En stor takk til alle som nå har sagt Ja - til verv i alle grenene - og i kretsstyret kommende periode! Uten dere "stopper" skiidretten i MRSK!

Det er nye Komiteledere i alle skigrenene våre. I tillegg er det flere nye medlemmer som er valgt inn. En stor takk også til dere som nå trer ut av tillitsverv i skikretsen!

Komite/Navn Verv Klubb
Hovedstyret    
Astrid Eide Stavseng Leder Liabygda 
Anniken   Hjellbakk Hole Medlem Hellesylt
Geir Eide Medlem Spjelkavik
Grenleder må   konstitueres AK  
Per Skoglund HKK MOI
Petter Myrset LK MOI
Rune Husvik TK Eidsvåg IL
     
Alpint Leder må konstitueres
Egil Åmbakk Medlem Ørsta IL
Kristian Mork Medlem Stranda IL
Per Tore   Storbråten Medlem Rauma Alpin
Unn Mari Valde Medlem Stordal IL
Heidar Jonsson Medlem Sp.kl. Rival
Nils Christian   Kaaresen Medlem Spjelkavik IL
     
Hopp/Kombinert    
Per Skoglund Leder MOI
Jens Petter   Straumsheim Medlem MOI
Per Ivar   Skodjereite Medlem Stordal IL
Carl Gunnar   Orset Medlem Torvikbukt IL
Mariann   Hegstad Medlem Osmarka IL
     
Langrenn    
Petter Myrset Leder MOI
Roar Lervik Medlem MOI
Ivar Øyen Medlem Eidsvåg IL
Siri Engdahl Medlem Torvikbukt IL
Sigrid   Ertresvåg Jakobsen Medlem Emblem IL
Magne Eivind   Glomnes Medlem Valldal IL
     
Telemark    
Ingrid Helde Kjølseth Medlem Sp.kl. Rival
Rune Husvik Leder Eidsvåg IL
Tov Lerheim Medlem Ørsta
Lars Kristian   Kvernberg Medlem Eidsvåg IL
Jonny Støve Medlem Åndalsnes
     
     
Valgkomite    
Olav Magne Dønnem Leder Øvre Surnadal IL
Arve Jakobsen Medlem Emblem IL
Torstein   Tafjord Medlem Sp.kl. Rival
     
Kontrollkomite    
Frode Børstad Medlem MOI
Nils Henrik   Johnson, MOI Medlem MOI

 

Tingdokumentene:

MRSK Tinget 2017 - Protokoll-signed.pdf

 

MRSK Beretning 2015-17 -1905.pdf

MRSK HP 2017-2019 med Innledning.pdf

Langtidsbudsjett MRSK 2017-2018.pdf

Lovnorm for skikretser, vedtatt skistyret 260417.pdf

Årsregnskap 2015 skikretsen-Signert.pdf

Årsregnskap 2016 skikretsen-Signert.pdf

Revisjonsrapport for 2015 og 2016.pdf

MRSK Valgkomiteens innstilling - Tinget 2017.pdf 

 

 

NIF-EPI02, 02