Hopp til innhold

Trener 1 kurs - Alpint

Trener 1 kurset i alpint ble videreført på Bjorli i helgen. Målet er å få sluttført alle modulene i løpet av januar - både for "Moldekurset" og Strandakurset". Hvis noen nye deltagere ønsker å bli med på ski-modulene, så er det fullt mulig enda.

Kursdeltagerne som var med på Bjorli i helgen, har nå en kurshelg igjen med bl.a. "fartsmodulen" på programmet. Denne kurshelgen er satt til 28-29.01. når vi har fartssamling/ SG-renn på Bjorli.

For de som ikke var på Bjorli i helgen vil det bli to kursdager på Strandafjellet i forkant av denne helgen, med modulene "Korte svinger" og "Lange svinger". Hvilke dager/ datoer dette blir avklares snart.

 

Kurset er på 45 timer (inkl. 10-12 e-læringsmoduler), og er et nytt og spennende kurs fra NSF.

I tillegg til barmarkstrening, så inneholder kurset bl.a. moduler innen:

  • Trenerrollen
  • Utvikling av skiteknikk
  • Aldersrelatert trening
  • Treningsplan
  • Fartstilvenning/ trening
  • Skiteknikk - store svinger
  • Skiteknikk - korte svinger

 

 

Er du interessert, så meld deg på til Skikretskontoret.

stig.aambo@skiforbundet.no / 99 50 97 92

Kursavgift kr. 1.500

NIF-EPI03, 03