Hopp til innhold

Alpinsamlinger for U16-U14-U12 og 10 år.

Alpinkomiteen har klart et samlingstilbudet for høsten. Kai Grønningsæter blir vår Hovedtrener for U14-16 gruppen, hvor 18 unge alpinister blir med på opplegget. Første skisamling er på Juvassbreen 09-11 september. Erika H. Tøsse blir Hovedtrener for yngste gruppe.

Alpinkomiteen har etter ønske fra klubbene organisert et samlingstilbud i høst for U14 og U16 gruppene.

Informasjon om dette ligger lenger ned på hjemmesiden vår.

Mere informasjon om samlingene kommer. Til første samling på Juvass i september er det holdt av noen hytter ved Norddal i Lom.

De som ønsker å benytte seg av hyttene, tar selv kontakt med Norrdal snarest, og henviser til hytter som er reservert av Egil Åmbakk.

 

 

I tillegg ønsker klubbene også et mindre tilbud til de yngre løperne. Her inviterer/ informerer Alpinkomiteen om følgende:

 

  • Skisamling på Juvass, 14-16 oktober

  • Skisamling på Bjorli, 18-20 november

 

Tilbudet er til U12 og 10 års-gruppene. (f.o.m. 2007-modeller)

Trener for denne gruppen blir Erika Holand Tøsse.

 

Klubbene/ foreldre/ trenere bes herved om å melde inn aktuelle løpere som er interessert i å være med på disse samlingene.

Samlingene er lagt parallelt med U14-16 samlingene.

Det vil bli en mindre egenandel for samlingene.

 

 

Meld tilbake til Skikretskontoret, eller til Egil Åmbakk (egil.aambakk@morenett.no ) innen august.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Møre og Romsdal Skikrets

Stig Aambø, adm.sjef

Tlf: 99 50 97 92

 

moreogromsdal@skiforbundet.no

nif-epi04, 04