Hopp til innhold

Gullstipendet 2016

"Gullklubben" utlyser nå Gullstipendet for 2016.

Gullklubben

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

0840 OSLO

 

 

 

 

 

Til Olympiske Særforbund

 

 

 

 

 

SØKNADSDOKUMENT

 

FOR

 

”GULLSTIPENDET 2016”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORSKE OLYMPIAVINNERES KLUBB

”GULLKLUBBEN”

 

 

Norske Olympiavinneres klubb, Gullklubben

”Gullklubben” består av samtlige norske, nålevende gullvinnere i de Olympiske Leker opp gjennom tidene. Klubben ble etablert i 1986. Formålet med klubben er å ”fremme den olympiske idé og arbeide for norsk deltakelse, samt å ivareta den sosiale kontakten mellom norske olympiavinnere.

 

Som en konsekvens av formålsparagrafen, startet Gullklubben et inntektsbringende prosjekt høsten etter Lillehammer-OL. Resultatet av dette initiativet ble opprettelsen av et fond som senere fikk navnet Gullfondet.

 

Målet med Gullfondet er å bidra til at yngre idrettsutøvere, prosjekter eller klubber innen olympiske disipliner skal få forholdene lagt til rette slik at de har mulighet til å videreutvikle seg innen sin idrett. Dette gjøres gjennom en stipendordning som har fått tilnavnet ”Gullstipendet”.

 

GULLSTIPENDET

 

”Gullstipendet” skal være en inspirasjonskilde og stimulans for de(n) som mottar dette. Det skal gi utøverne økt motivasjon til å satse videre mot sine langsiktige mål, uten at tildelingen skal skape for stort forventningspress og dermed stå i fare for å virke mot sin hensikt.

Gullstipendet ble første gang utdelt i 1997. Stipendet deles inn i to hovedelementer:

 

Opphold på Toppidrettsenteret på Kringsjå i Oslo

Stipendvinneren(e) får et opphold på Toppidrettsenteret av 3-4 dagers varighet. Et spesialkomponert treningsprogram og veiledning legges opp i henhold til disiplin og behov den enkelte utøver måtte ha.

 

Gullstipendet

Det deles ut stipend på kr. 25.000,-

 

 

KRITERIER FOR TILDELING AV ”GULLSTIPENDET”

 

Søknadsdokumenter sendes samtlige norske særforbund med olympiske idrettsgrener på sitt program. Det enkelte særforbund har ansvaret for å distribuere og bekjentgjøre stipendet til idrettskretser og klubber som kan være kandidater til stipendet. I tillegg har Gullklubben også anledning til å innstille aktuelle kandidater.

 

 

For øvrig gjelder følgende kriterier for utdeling:

 

 • Stipendet skal tildeles enkeltutøver, særskilte prosjekter eller klubber tilsluttet NIF sine særforbund med olympiske disipliner på programmet.
 • Stipendet skal deles ut til utøvere/klubber/prosjekter.
 • Stipendet øremerkes yngre utøvere som er mulige deltakere i framtidige Olympiske Leker, og dermed ikke det som står nærmest i tid.
 • Kandidaten skal ha utvist en målbevissthet og et ambisjonsnivå av spesiell karakter.

Samtidig skal kandidatene også ha utvist en nøktern og fair holdning til sin idrett og sitt eget miljø.

 • Kandidaten skal kunne vise til dokumenterte resultater og /eller vist en framgang utover det vanlige innen sin disiplin.
 • Kandidatene må kunne vise en langsiktighet og grundighet i sin satsning.
 • Stipendet kan kun mottas en gang.
 • Forslagsstiller må beskrive utøverens/klubbens ”historie” som illustrerer det unike ved kandidaten og dermed underbygger kandidaturet.

 

 

SØKNADSPROSEDYRE OG JURY

 

Følgende retningslinjer er nedfelt til søknader og juryarbeidet:

 

 • Utlysing og bekjentgjøring skjer gjennom de olympiske særforbund til sækretser og klubber
 • Innstillinger fra det enkelte særforbund må være Gullklubben i hende innen:15.mai  2016

 

Søknaden sendes  ”Gullklubben”, på mail til:   elisabeth.seeberg@idrettsforbundet.no, , eller

pr. post til:  Gullklubben, Norges Idrettsforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo


 • Opphold på Toppidrettsenteret vil skje i løpet av 2016 etter nærmere avtale.
 • I juryen for tildeling av Gullstipendet sitter:

Tore Berger                Formann i Gullkubben – Norske Olympiavinneres Klubb

Pål Trulsen                  Styremedlem i Gullkubben – Norske Olympiavinneres Klubb

Brit Pettersen Tofte    Styremedlem Gullklubben – Norske Olympiavinneres Klubb

Eirik Kvalfoss            Styremedlem Gullklubben – Norske Olympiavinneres Klubb
Tore Øvrebø              
Toppidrettssjef – Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite

Spørsmål kan rettes til: Elisabeth Seeberg
  på tlf 419 00 004

NIF-EPI02, 02