Hopp til innhold

Hopp/Kombinert ønsker rekrutter!

Hopp og Kombinertmiljøet i kretsen annonserer ny Rekruttcup, og ønsker nye utøvere spesielt velkommen!

Liker du å hoppe og gå på ski?

Informasjons-folder

 

Kombinert er idretten for de "tøffeste".

Fart, styrke, teknikk, lange svev, adrena-linkick og mye moro!

Men ikke minst: gode kompiser og godt miljø!

 

Hva er kombinertcupen?

Sparebanken Møre kombinertcup består av kon-kurranser og treningssamlinger gjennom høst, vin-ter og vår 2015-2016. Arrangementene vil bli nær-mere annonsert.

 

Det er ingen rangering — deltakelse premieres.

Deltar du på 3 arrangement får du deltaker-premie.

Deltar du på 5 arrangement får du en flott deltakerpremie fra Rossignol på avslutnings-samlingen.

 

Nye Rossignol skøyteski i uttrekkspremie på av-slutningssamlingen for de som har deltatt på 5 ar-rangement eller flere. Jo flere arrangement du er med på, jo større premiesjanse.

Cupen er for gutter og jenter opp til 16 år.

Deltakeravgift 100,-

 

 

Kontakt/påmelding:

Per Skoglund

Telefon: 92 85 36 29

E-post: pskoglu2@online.no

Carl Gunnar Orset

Telefon: 41 26 99 26

E-post: carlgunnarorset@gmail.com

 

 

Arrangement

30.9.2015 Youngstar i Molde

 

Oktober 2015 hopprenn i Møllern

 

Januar 2016 Samling i Stordal

 

Kretsrenn Stordal

 

Ett Telenorkarusellrenn

 

Kretsrenn MOI #1

 

Kretsrenn MOI #2

 

Solan Gundersen/HL/sonerenn

 

Romsdals hopphelg

 

Mars/april 2016 avslutning -åpent klubb-mesterskap

 

NIF-EPI01, 01