Hopp til innhold

Møterunden-Spillemidler

Informasjonsrunden til M&R Idrettskrets vedr. søknad om Spillemidler til idrettsanlegg, gjennomføres rundt om i fylket uken 01-07.sept. Nyttig informasjon for å få søknadene godkjent!

Til:           

Kommunene i Møre og Romsdal  

Idrettsråd, særidretter og idrettslag 

Aktører innen friluftsliv og fysisk aktivitet

Velforeninger  

 

 

Møterunden 2015

 

Velkommen til informasjonsmøter om spillemidler og tilskudd til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for kommuner og frivillige organisasjoner 2015.

 

1. sept.   Kristiansund

2. sept.   Molde

7. sept.   Ulsteinvik

8. sept.   Ålesund

 

Møtene vil informere og invitere til dialog om:

 

* Spillemidler i Møre og Romsdal – bestemmelser for tilskudd 2015. Hvordan få spillemidler til anlegg for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet i din kommune? 

* Hvordan utvikler vi idretten i Møre og Romsdal - har vi bærekraftige idrettslag og idrettsråd?  

 

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal idrettskrets vil i ukene 36 og 37 gjennomføre informasjonsmøter for kommuner, idrettslag, idrettsråd, regionale særidretter og andre om spillemiddelordningen og endringer for 2015, samt andre tilskudd til fysisk aktivitet.

 

Møtene blir som vanlig todelt, med forskjellige målgrupper på dagtid og kveldstid. Primær målgruppe på dagtid er kommunale saksbehandlere, på kveldstid er primær målgruppe tillitsvalgte i den frivillige idretten og andre organisasjoner som arbeider for økt fysisk aktivitet og friluftsliv i lokalsamfunnet.  Det er imidlertid ingen ting i veien for at tillitsvalgte møter på dagtid, eller at kommunalt ansatte møter på kveldstid.

 

Politikere fra kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune vil delta, og vi oppfordrer også lokale politikere til å møte.

 

Del I: Dagmøte for kommunalt ansatte 11.00 – 15.00

Del II:  Infomøte for frivillige   18.00 – 21.00

 

Fra kulturavdelinga deltar:

Vegar Bellingmo og politikere fra kultur- og folkehelseutvalget.

 

Fra idrettskretsen deltar:

Siri Ask Fredriksen og styrerepresentanter.

 

 

Møteplan

Dag – Dato Kl Sted Målgruppe

Tirsdag

01.09.15 1100 Kristiansund, Scandic Kristiansund Kommunale saksbehandlere og andre

Tirsdag

01.09.15 1800 Kristiansund, Scandic Kristiansund Representanter fra frivillig sektor

Onsdag

02.09.15 1100 Molde, Tribunebygget, Idrettsvegen 2 Kommunale saksbehandlere og andre

Onsdag

02.09.15 1800 Molde, Tribunebygget, Idrettsvegen 2 Representanter fra frivillig sektor

Mandag

07.09.15 1100 Ulsteinvik, Quality Hotel Ulsteinvik Kommunale saksbehandlere og andre

Mandag

07.09.15 1800 Ulsteinvik, Quality Hotel Ulsteinvik Representanter fra frivillig sektor

Tirsdag

08.09.15 1100 Ålesund, Spjelkavik IL’s klubbhus Kommunale saksbehandlere og andre

Tirsdag

08.09.15 1800 Ålesund, Spjelkavik IL’s klubbhus Representanter fra frivillig sektor

 

For å være sikker på at vi har stort nok møterom, og fordi vi skal ha ei enkel servering, ber vi om skriftlig påmelding innen 25. august 2015.  

Påmelding gjøres ved å trykke HER

Eller på e-post til Siri.Ask@idrettsforbundet.no  

Påmeldingsfrist er 25. august.

 

 

Heidi-Iren Wedlog Olsen   Siri Ask Fredriksen

Fylkeskultursjef     Organisasjonssjef

nif-epi04, 04